Levande landskap

– en social kompass för ett kommunalt landskap i förändring

Tre år har gått sedan vi introducerade en metod för att visualisera den samlade socioekonomiska bilden i Sverige. Bilden visade läget för Sveriges kommuner år 2012. Med en omvärld som ständigt förändras och som inte minst de senaste åren har genomgått relativt stora förändringar, behöver även den socioekonomiska kartan uppdateras och analyseras på nytt. I detta inlägg gör vi en ny resa i Sveriges socioekonomiska landskap baserade på data avseende år 2015. Vi har använt samma tio variabler och metod för att skapa kartan och klustra kommunerna i olika landskap. Se not sist i inlägget för en mer detaljerad beskrivning av metoden och vilka variabler som ingår.

Vi börjar resan i det lila landskapet – ”pendlarnas och barnfamiljernas landskap”. Här hittar vi kommuner på pendlingsavstånd till våra tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Många barnfamiljer väljer att bosätta sig här. Inkomst- och utbildningsnivån är mycket hög. Det lila landskapet har hållit sig i stort sett intakt, alla 32 kommuner som fanns där 2012 finns kvar. Varbergs kommun har tillkommit från det gröna landskapet.

Vi reser vidare till det orange landskapet – ”mångfaldens landskap” – som består av 48 kommuner. Detta landskap präglas av storstäder, universitet och högskolor samt kommuner med en egen stark industri. I landskapet bor människor från hela världen. Fyra kommuner har tillkommit och sex har lämnat detta landskap. Tillskottet består av Ale, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult som alla kommer från det gröna landskapet. De sex kommuner som har lämnat (Alvesta, Bjuv, Landskrona, Nässjö, Vänersborg och Åstorp) har alla gått till det blå landskapet.

Nästa stopp är det gröna landskapet – ”Sörgårdens landskap”. Även i det gröna landskapet finner vi kommuner som befinner sig i en socioekonomiskt gynnsam situation, dock med längre pendlingsavstånd, lägre nettoinkomst och med något högre andel äldre än kommunerna i det lila landskapet. Många av landets turistorter återfinns här. Fyra kommuner har lämnat landskapet och tillhör idag det orangea landskapet. Utöver dessa så flyttar ytterligare fyra kommuner (Falköping, Hylte, Strömstad och Sävsjö) till det blå landskapet. Hela 24 kommuner tillkommer, sju från det gula och 17 från det blå. Exempel på tillkommande kommuner är Jokkmokk, Gotland, Lilla Edet och Rättvik.

Det näst sista stoppet sker i det blå landskapet – ”brukens landskap”. Medan andelen öppet arbetslösa har minskat i de övriga landskapen så har den i princip stått still i det blå landskapet. I landskapet återfinns många kommuner vars industrier har rationaliserats eller försvunnit. Det blå landskapet har den största omsättningen av kommuner, mellan 2012 och 2015 lämnar 38 och tillkommer 11 kommuner. De kommuner som lämnar det blå landskapet går antingen till det gula (21 st) eller det gröna (17 st).

Sist kommer vi till det gula landskapet – ”landskapet längre bort”. En relativt åldrad befolkning och ohälsa karaktäriserar det gula landskapet som präglas av glesbygd. Man kan också notera att landskapet har närmat sig magneten ekonomiskt bistånd. Exempel på nytillkomna kommuner är Hedemora, Oxelösund, Örkelljunga och Lysekil.

För att tolka landskapet kan man betrakta de tio bakgrundsvariablerna som magneter placerade i en cirkel runt kartan. Varje kommun har en viss laddning för varje magnet och dras i olika riktningar beroende på hur stark laddningen för de olika magneterna är. Om en kommun t.ex. har en hög andel äldre (relativt de andra kommunerna) så kommer den kommunen att dras mot magneten för äldre.

När en kommun över tid förändras i en eller flera av de underliggande variablerna i förhållande till närliggande kommuner, kommer den att förflytta mot nya och mer liknande grannar. Är förändringen tillräckligt stor byter kommuner landskap. Ett sådant exempel är Hylte som mellan åren 2014 och 2015 fick en relativt stor ökning i andel arbetslösa och således också förflyttade sig mot den magneten. Det sker också strukturella förändringar över tid och hela landskap förflyttar sig. Då förflyttar sig även magneterna relativt varandra.

Kartan har, under de tre år som gått sedan vi introducerade det visualiserade socioekonomiska landskapet, fått flera användningsområden. Ett exempel är inom ramen för kommunernas arbete med vision och mål. Kartan utgör då en kommunikationsplattform och kan bidra till dels en gemensam verklighetsuppfattning inom kommunen, dels att förstå utmaningar för den politiska styrningen av kommunens verksamhet. En kommuns position i kartan är i allra högsta grad ett resultat av politiska beslut på såväl nationell som regional och kommunal nivå.

Vi har nyligen tagit fram en social kompass för en enskild kommun och respektive delområde inom kommunen. Här hittar du en rapport där kompassen presenteras och använd.

Hör gärna av er till oss på befolkningsprognoser@statisticon.se med frågor och funderingar kring detta inlägg. I kommande inlägg avser vi att titta närmare på underlaget till den sociala kompassen, dvs. hur respektive ingående socioekonomisk variabel har utvecklats över tid och hur stora skillnaderna är mellan de olika landskapen.

Anna Carlsund, statistiker
Mats Forsberg, VD

Not: Vi hoppas att detta sätt att beskriva Sverige kan inspirera till fortsatt användning av mer avancerade statistiska metoder för att beskriva och förstå vår samtid. Inte minst i samband med utvecklingen av öppna jämförelser. Vi har i analysen använt följande variabler: Andelen öppet arbetslösa i åldern 20-64 år, andelen invånare med ekonomiskt bistånd, antalet sjukdagar per invånare, andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år, nettoinkomst 20 år+ (median), andelen invånare med eftergymnasial utbildning, andelen elever behöriga till gymnasieskola, andelen invånare födda utanför EU/EFTA samt antalet unga (0-19 år) respektive gamla (65 år +) i förhållande till befolkning i arbetsför ålder (20-64 år). Uppgifterna avser år 2015 och är hämtade från officiella datakällor. Metoden vi har använt heter random forest.

Sverige fortsätter växa

– folkmängden i pendlingsnära kommuner ökar mest

Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år. Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år.

Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund av utrikes inflyttning där samtliga kommuner uppvisade positiva flyttnetton. På grund av åldersstrukturer med relativt många äldre, uppvisade hälften av kommunerna samtidigt negativa födelseöverskott.

Ett oroligt läge i omvärlden föranleder en stor osäkerhet i befolkningsprognoserna. Mot bakgrund av den omfattande flyktingsituationen de senaste åren, bedömer dock Migrationsverket att asylmottagningen i Sverige kommer att vara relativt låg under de kommande åren. Sammantaget förväntas folkmängden öka med årligen cirka 120 000 personer under den kommande femårsperioden enligt Statisticons befolkningsprognoser. En speciell omständighet i samband med asylsituationen är att utrikes inflyttning kommer att vara fortsatt hög under de kommande åren, trots att antalet nya asylsökande är lågt. Detta beror på att det tar upp till två år innan beslut om eventuellt uppehållstillstånd fattas och en nyanländ kommer in i statistiken som utrikes inflyttad.

Folkmängden förväntas öka i drygt tre av fyra kommuner. Nedanstående bild illustrerar hur många kommuner som ökat respektive minskat sin folkmängd under perioden 1980-2016 samt förväntad utveckling för prognosåren 2017-2021. Noterbart är att nästan samtliga kommuner ökar sin folkmängd i samband med omfattande flyktingsituationer. Under slutet av 1980-talet kom många människor från kriget i Balkanområdet. Ett kvarts sekel senare tvingar krig och oroligheter i bl.a. Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia många människor på flykt, varav en del blir utrikes inflyttare till någon kommun i Sverige. Av bilden framgår vidare att antalet kommuner med en minskad folkmängd förväntas öka under prognosperioden.

Befolkningsökningen fram till och med år 2021 förväntas vara störst i Sundbyberg (+19 %), Knivsta (+18 %), Trosa (+16 %), Järfälla (+16 %) och Upplands Väsby (+15 %). Störst minskning förväntas i Laxå (-10 %), Lessebo (-8 %), Pajala (-7 %), Ljusnarsberg (-7 %) och Torsby (-6 %). Under de kommande fem åren förväntas Stockholm stad uppnå en miljon invånare. Nacka, Halmstad, Gävle respektive Södertälje blir fler än 100 000 invånare.
Följande bild visar befolkningsprognoserna utifrån en kommungruppsindelning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) nyligen tagit fram. Grupperingen omfattar nio kategorier, i huvudsak utifrån befolkningsstorlek och arbetspendling. I bilden framgår även hur stor del av folkmängdens förändring under prognosperioden som beror på flyttnetto respektive födelseöverskott.

Den grupp som förväntas växa mest, motsvarande nio procent under de kommande fem åren, är pendlingskommuner runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa tre storstäder och övriga större städer växer med motsvarande åtta procent under samma period. Endast gruppen Landsbygdskommun förväntas minska sin folkmängd något.

Samtliga kommungrupper uppvisar positiva flyttnetton under prognosperioden (gula staplar). Detsamma gäller inte födelseöverskottet (gröna staplar). Ju längre bort en enskild kommun befinner sig från en stad, desto äldre befolkning och därmed också mindre eller negativa födelseöverskott – trots att antalet födda barn per kvinna i många landsbygdskommuner är högre än riksgenomsnittet. På ännu längre sikt, under förutsättning att flyttnettot kommer att vara fortsatt positivt, kommer även födelseöverskott sannolikt bli positivt i många landsbygdskommuner. Det är till stor del inflyttning av människor i barnafödande ålder som leder till positiva flyttnetton i dessa kommuner.

I år är Statisticon arrangör under Almedalsveckan i Visby. Besök oss gärna i konferenslokalen Wisby Strand där vi erbjuder en mötesplats för samtal om befolkningsutvecklingen i Sverige. Välkommen!

KommungruppLänKommunFolkmängd 2011Folkmängd 2016Folkmängd 2021Procentuell förändring 2011-2016Procentuell förändring 2016-2021Ranking
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länAle2757729549328277%11%12
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länAlingsås3805340045424065%6%84
Pendlingskommun nära större stadKronobergs länAlvesta1891719850206465%4%129
Pendlingskommun nära större stadJönköpings länAneby6415660369403%5%101
Pendlingskommun nära mindre tätortVästmanlands länArboga1330213903142585%3%172
Landsbygdskommun med besöksnäringNorrbottens länArjeplog311428762789-8%-3%271
LandsbygdskommunNorrbottens länArvidsjaur649464426496-1%1%209
LandsbygdskommunVärmlands länArvika2590726054265501%2%188
Lågpendlingskommun nära större stadÖrebro länAskersund1113411282110221%-2%263
Mindre stad/tätortDalarnas länAvesta2148623161244208%5%92
LandsbygdskommunVästra Götalands länBengtsfors9680994099463%0%223
Lågpendlingskommun nära större stadJämtlands länBerg734570816779-4%-4%280
Pendlingskommun nära större stadVästerbottens länBjurholm2431245425401%4%143
Pendlingskommun nära större stadSkåne länBjuv1485115202159782%5%102
Lågpendlingskommun nära större stadNorrbottens länBoden2764328042278801%-1%242
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länBollebygd83569102104529%15%6
LandsbygdskommunGävleborgs länBollnäs2619326929273083%1%194
Landsbygdskommun med besöksnäringKalmar länBorgholm1062210930108663%-1%243
Större stadDalarnas länBorlänge4932351604544735%6%89
Större stadVästra Götalands länBorås1041061098801186806%8%39
Pendlingskommun nära storstadStockholms länBotkyrka8467790675973177%7%50
Pendlingskommun nära mindre tätortÖstergötlands länBoxholm5205537355223%3%162
Pendlingskommun nära mindre tätortSkåne länBromölla1236612625135042%7%60
Lågpendlingskommun nära större stadJämtlands länBräcke675064926405-4%-1%252
Pendlingskommun nära storstadSkåne länBurlöv1684317646190115%8%45
Landsbygdskommun med besöksnäringSkåne länBåstad1423014614150523%3%156
LandsbygdskommunVästra Götalands länDals-Ed4679477747292%-1%247
Pendlingskommun nära storstadStockholms länDanderyd3179932653334343%2%175
Pendlingskommun nära mindre tätortÖrebro länDegerfors9551960998661%3%165
LandsbygdskommunVästerbottens länDorotea286227192577-5%-5%283
Landsbygdskommun med besöksnäringVärmlands länEda8460852688331%4%139
Pendlingskommun nära storstadStockholms länEkerö2576727406292086%7%65
Pendlingskommun nära mindre tätortJönköpings länEksjö1630417129178535%4%124
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länEmmaboda9039934898073%5%109
Lågpendlingskommun nära större stadUppsala länEnköping4001542988466847%9%28
Större stadSödermanlands länEskilstuna975961036841124626%8%32
Pendlingskommun nära större stadSkåne länEslöv3172832878352584%7%53
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länEssunga5493562058712%4%121
Pendlingskommun nära mindre tätortVästmanlands länFagersta1255313445135647%1%207
Mindre stad/tätortHallands länFalkenberg4130443867457956%4%122
Mindre stad/tätortVästra Götalands länFalköping3168932806339234%3%144
Mindre stad/tätortDalarnas länFalun5612457685603253%5%114
LandsbygdskommunVärmlands länFilipstad1051410960108424%-1%249
Lågpendlingskommun nära större stadÖstergötlands länFinspång2076321526217534%1%204
Lågpendlingskommun nära större stadSödermanlands länFlen1606316830167015%-1%245
Pendlingskommun nära större stadVärmlands länForshaga1122911451114062%0%235
Pendlingskommun nära större stadVästra Götalands länFärgelanda6606662769290%5%117
Pendlingskommun nära större stadDalarnas länGagnef1006910175104291%2%173
LandsbygdskommunJönköpings länGislaved2886829478297752%1%205
Pendlingskommun nära större stadSödermanlands länGnesta1034510861114685%6%88
Pendlingskommun nära mindre tätortJönköpings länGnosjö9400961595732%0%238
Mindre stad/tätortGotlands länGotland5730858003582221%0%219
Pendlingskommun nära större stadVärmlands länGrums9017906391701%1%196
Pendlingskommun nära större stadVästra Götalands länGrästorp5674572159411%4%135
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länGullspång5251530751811%-2%264
LandsbygdskommunNorrbottens länGällivare183261795617503-2%-3%267
Större stadGävleborgs länGävle95428997881059205%6%77
StorstäderVästra Götalands länGöteborg5203745566406002197%8%41
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länGötene1313413275133871%1%208
Pendlingskommun nära större stadJönköpings länHabo1082811586126817%9%22
LandsbygdskommunVärmlands länHagfors122821191711445-3%-4%279
Pendlingskommun nära större stadÖrebro länHallsberg1524815649164443%5%103
Pendlingskommun nära större stadVästmanlands länHallstahammar1522415843166894%5%94
Större stadHallands länHalmstad92294985381068287%8%33
Pendlingskommun nära större stadVärmlands länHammarö1494315725166215%6%87
Pendlingskommun nära storstadStockholms länHaninge7832685693948579%11%14
LandsbygdskommunNorrbottens länHaparanda1004198649839-2%0%232
Pendlingskommun nära större stadUppsala länHeby1338113755142213%3%145
Pendlingskommun nära mindre tätortDalarnas länHedemora1511915461162682%5%97
Större stadSkåne länHelsingborg1306261405471548048%10%20
Lågpendlingskommun nära större stadVästra Götalands länHerrljunga9284948699162%5%118
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länHjo8790904895053%5%105
Lågpendlingskommun nära större stadGävleborgs länHofors9578956494590%-1%250
Pendlingskommun nära storstadStockholms länHuddinge990491075381195689%11%11
Mindre stad/tätortGävleborgs länHudiksvall3678437299383761%3%160
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länHultsfred1351514607146058%0%226
Lågpendlingskommun nära större stadHallands länHylte1012610954112918%3%155
Pendlingskommun nära storstadUppsala länHåbo1971520737222525%7%51
LandsbygdskommunÖrebro länHällefors7140713867360%-6%284
Landsbygdskommun med besöksnäringJämtlands länHärjedalen10341102009830-1%-4%276
Mindre stad/tätortVästernorrlands länHärnösand2454125269252823%0%224
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länHärryda3485437108395986%7%63
Mindre stad/tätortSkåne länHässleholm5016451667536633%4%134
Pendlingskommun nära större stadSkåne länHöganäs2469825847266535%3%151
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länHögsby5768608061485%1%199
Pendlingskommun nära större stadSkåne länHörby1490115283162323%6%75
Pendlingskommun nära större stadSkåne länHöör1549216192169875%5%108
LandsbygdskommunNorrbottens länJokkmokk5119510550900%0%233
Pendlingskommun nära storstadStockholms länJärfälla67320744128601211%16%4
Större stadJönköpings länJönköping1283051352971450105%7%55
LandsbygdskommunNorrbottens länKalix165911622316052-2%-1%248
Mindre stad/tätortKalmar länKalmar6305566571720806%8%37
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länKarlsborg6722691368763%-1%240
Mindre stad/tätortBlekinge länKarlshamn3118532130327953%2%185
Mindre stad/tätortÖrebro länKarlskoga2961630538313443%3%167
Mindre stad/tätortBlekinge länKarlskrona6421566262704403%6%74
Större stadVärmlands länKarlstad8640990198955394%6%83
Mindre stad/tätortSödermanlands länKatrineholm3240933722355604%5%91
Pendlingskommun nära större stadVärmlands länKil1168211800119071%1%206
Lågpendlingskommun nära större stadÖstergötlands länKinda97999874101341%3%168
Mindre stad/tätortNorrbottens länKiruna2296723167238191%3%161
Pendlingskommun nära större stadSkåne länKlippan1660117219180044%5%116
Pendlingskommun nära större stadUppsala länKnivsta14965173232050516%18%2
LandsbygdskommunVästernorrlands länKramfors1874218681186400%0%231
Mindre stad/tätortSkåne länKristianstad7993083191875044%5%99
Lågpendlingskommun nära större stadVärmlands länKristinehamn2369824671250964%2%190
Pendlingskommun nära större stadJämtlands länKrokom1455914843153322%3%148
Pendlingskommun nära större stadÖrebro länKumla2051021334224394%5%100
Pendlingskommun nära storstadHallands länKungsbacka7595480442855546%6%71
Pendlingskommun nära mindre tätortVästmanlands länKungsör8086843286084%2%184
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länKungälv4153843289456254%5%93
Pendlingskommun nära storstadSkåne länKävlinge2926130532324974%6%67
Lågpendlingskommun nära större stadVästmanlands länKöping2480725950276405%7%66
Pendlingskommun nära större stadHallands länLaholm2347024664259755%5%96
Pendlingskommun nära större stadSkåne länLandskrona4218944611477626%7%58
Lågpendlingskommun nära större stadÖrebro länLaxå5622570951282%-10%290
Pendlingskommun nära större stadÖrebro länLekeberg7223763683366%9%24
Landsbygdskommun med besöksnäringDalarnas länLeksand1523815507159572%3%159
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länLerum3878840692436545%7%52
Pendlingskommun nära större stadKronobergs länLessebo8077876080588%-8%289
Pendlingskommun nära storstadStockholms länLidingö4408146853496396%6%81
Mindre stad/tätortVästra Götalands länLidköping3818339235407613%4%133
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länLilla Edet1254013728151649%10%17
Lågpendlingskommun nära större stadÖrebro länLindesberg2310823744238263%0%220
Större stadÖstergötlands länLinköping1473341558171683366%8%38
Mindre stad/tätortKronobergs länLjungby2735728008292612%4%120
LandsbygdskommunGävleborgs länLjusdal1897419067191530%0%218
Pendlingskommun nära mindre tätortÖrebro länLjusnarsberg4870500646733%-7%287
Pendlingskommun nära storstadSkåne länLomma2201723887263608%10%18
LandsbygdskommunDalarnas länLudvika2558626933282845%5%106
Större stadNorrbottens länLuleå7442676770802873%5%113
Större stadSkåne länLund1116661185421277896%8%42
LandsbygdskommunVästerbottens länLycksele123431218712175-1%0%227
Lågpendlingskommun nära större stadVästra Götalands länLysekil1439814570146821%1%211
StorstäderSkåne länMalmö3028353284943624108%10%19
Landsbygdskommun med besöksnäringDalarnas länMalung-Sälen10262100919785-2%-3%272
LandsbygdskommunVästerbottens länMalå323031002979-4%-4%278
Mindre stad/tätortVästra Götalands länMariestad2373224215244812%1%201
Pendlingskommun nära större stadVästra Götalands länMark3379134218352741%3%153
Pendlingskommun nära mindre tätortKronobergs länMarkaryd95139991102045%2%183
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länMellerud9068932391663%-2%257
Pendlingskommun nära större stadÖstergötlands länMjölby2607326708276862%4%138
LandsbygdskommunDalarnas länMora2010720279206781%2%186
Lågpendlingskommun nära större stadÖstergötlands länMotala4182843258449753%4%130
Pendlingskommun nära större stadJönköpings länMullsjö7034722673823%2%181
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länMunkedal1022310361106021%2%178
Lågpendlingskommun nära större stadVärmlands länMunkfors3702373836691%-2%260
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länMölndal6133764465699885%9%29
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länMönsterås1285313395136004%2%191
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länMörbylånga1413814916157346%5%90
Pendlingskommun nära storstadStockholms länNacka91616993591087168%9%23
Pendlingskommun nära större stadÖrebro länNora1042910665110182%3%147
Pendlingskommun nära mindre tätortVästmanlands länNorberg5725579556901%-2%259
Pendlingskommun nära mindre tätortGävleborgs länNordanstig9533951195110%0%225
Pendlingskommun nära större stadVästerbottens länNordmaling7048713270231%-2%254
Större stadÖstergötlands länNorrköping1306231393631520447%9%25
Mindre stad/tätortStockholms länNorrtälje5624559420625016%5%98
LandsbygdskommunVästerbottens länNorsjö423741254059-3%-2%255
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länNybro1963620311209413%3%152
Pendlingskommun nära större stadStockholms länNykvarn9331104241186612%14%7
Mindre stad/tätortSödermanlands länNyköping5189654924588806%7%54
Pendlingskommun nära storstadStockholms länNynäshamn2624827752296416%7%61
Lågpendlingskommun nära större stadJönköpings länNässjö2936730820321035%4%125
Lågpendlingskommun nära större stadGävleborgs länOckelbo590758565870-1%0%221
Pendlingskommun nära mindre tätortBlekinge länOlofström1287613417138674%3%146
Landsbygdskommun med besöksnäringDalarnas länOrsa6867686170730%3%154
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länOrust1512915093150610%0%230
Pendlingskommun nära mindre tätortSkåne länOsby1269913149132444%1%212
Mindre stad/tätortKalmar länOskarshamn2616627006278963%3%149
LandsbygdskommunGävleborgs länOvanåker1140411631114312%-2%258
Pendlingskommun nära mindre tätortSödermanlands länOxelösund1125011921121556%2%187
LandsbygdskommunNorrbottens länPajala627061165688-2%-7%288
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länPartille3551837316395065%6%85
Pendlingskommun nära större stadSkåne länPerstorp7159733879253%8%40
Mindre stad/tätortNorrbottens länPiteå4094241904429742%3%171
LandsbygdskommunJämtlands länRagunda550154155309-2%-2%262
Lågpendlingskommun nära större stadVästerbottens länRobertsfors6762678468560%1%203
Pendlingskommun nära mindre tätortBlekinge länRonneby2791029207303935%4%128
Landsbygdskommun med besöksnäringDalarnas länRättvik1085910856111080%2%179
Lågpendlingskommun nära större stadVästmanlands länSala2156822353235414%5%95
Pendlingskommun nära storstadStockholms länSalem1569416615170466%3%170
Lågpendlingskommun nära större stadGävleborgs länSandviken3699538949411995%6%86
Pendlingskommun nära storstadStockholms länSigtuna41329462745258512%14%9
Pendlingskommun nära mindre tätortSkåne länSimrishamn1914719485190212%-2%265
Pendlingskommun nära större stadSkåne länSjöbo1814318742199243%6%73
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länSkara1822018979193084%2%189
Mindre stad/tätortVästerbottens länSkellefteå7158072266741631%3%169
Pendlingskommun nära mindre tätortVästmanlands länSkinnskatteberg4412442941630%-6%285
Pendlingskommun nära storstadSkåne länSkurup1494615408164953%7%59
Mindre stad/tätortVästra Götalands länSkövde5176154133574265%6%78
Pendlingskommun nära mindre tätortDalarnas länSmedjebacken1066210909117132%7%49
LandsbygdskommunVästernorrlands länSollefteå199641984619616-1%-1%251
Pendlingskommun nära storstadStockholms länSollentuna6589171023774478%9%26
Pendlingskommun nära storstadStockholms länSolna69946781298706212%11%10
LandsbygdskommunVästerbottens länSorsele272925352468-7%-3%268
Landsbygdskommun med besöksnäringVästra Götalands länSotenäs9007906591651%1%200
Pendlingskommun nära storstadSkåne länStaffanstorp2229623600257146%9%27
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länStenungsund2460125815267965%4%136
StorstäderStockholms länStockholm86432493561910081548%8%44
Pendlingskommun nära mindre tätortVärmlands länStorfors421840463836-4%-5%282
Landsbygdskommun med besöksnäringVästerbottens länStoruman602658995694-2%-3%275
Pendlingskommun nära större stadSödermanlands länSträngnäs3268734609369546%7%62
Landsbygdskommun med besöksnäringVästra Götalands länStrömstad1201013079145089%11%13
LandsbygdskommunJämtlands länStrömsund121711180911468-3%-3%270
Pendlingskommun nära storstadStockholms länSundbyberg39539477505685521%19%1
Större stadVästernorrlands länSundsvall96113983251019742%4%137
LandsbygdskommunVärmlands länSunne1314213425134562%0%222
Pendlingskommun nära större stadVästmanlands länSurahammar987110059100292%0%234
Pendlingskommun nära större stadSkåne länSvalöv1325013919136855%-2%256
Pendlingskommun nära storstadSkåne länSvedala1980520771220345%6%79
Pendlingskommun nära större stadVästra Götalands länSvenljunga1028210679113634%6%69
Lågpendlingskommun nära större stadVärmlands länSäffle1539415633155482%-1%241
Pendlingskommun nära större stadDalarnas länSäter1086111086115392%4%126
Pendlingskommun nära mindre tätortJönköpings länSävsjö1087111396119165%5%115
LandsbygdskommunGävleborgs länSöderhamn2533425992258603%-1%239
Pendlingskommun nära större stadÖstergötlands länSöderköping1404314402146183%2%193
Större stadStockholms länSödertälje87685946311024838%8%36
Pendlingskommun nära mindre tätortBlekinge länSölvesborg1679317437176454%1%195
Landsbygdskommun med besöksnäringVästra Götalands länTanum1232012606130122%3%150
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länTibro1062511070114644%4%140
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länTidaholm1256912797128822%1%215
Pendlingskommun nära större stadUppsala länTierp2007720744215553%4%132
Pendlingskommun nära större stadVästernorrlands länTimrå1802617992181170%1%214
Lågpendlingskommun nära större stadKronobergs länTingsryd1223512393123161%-1%244
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länTjörn1495915584165804%6%70
Pendlingskommun nära mindre tätortSkåne länTomelilla1293013330141343%6%80
LandsbygdskommunVärmlands länTorsby123121216911382-1%-6%286
Pendlingskommun nära mindre tätortKalmar länTorsås6886706369673%-1%253
Lågpendlingskommun nära större stadVästra Götalands länTranemo1160611776117531%0%229
Lågpendlingskommun nära större stadJönköpings länTranås1810818794192354%2%176
Pendlingskommun nära storstadSkåne länTrelleborg4254243913466213%6%76
Större stadVästra Götalands länTrollhättan5549957753611794%6%82
Pendlingskommun nära större stadSödermanlands länTrosa1149312447144988%16%3
Pendlingskommun nära storstadStockholms länTyresö4332847103511209%9%31
Pendlingskommun nära storstadStockholms länTäby6455869386751587%8%35
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länTöreboda9063943598054%4%131
Lågpendlingskommun nära större stadVästra Götalands länUddevalla5215655164594306%8%46
Lågpendlingskommun nära större stadVästra Götalands länUlricehamn2299623887254054%6%72
Större stadVästerbottens länUmeå1164651228921323436%8%47
Pendlingskommun nära storstadStockholms länUpplands Väsby4019443891504449%15%5
Pendlingskommun nära storstadStockholms länUpplands-Bro23984267553040912%14%8
Större stadUppsala länUppsala2000012145592361157%10%21
Lågpendlingskommun nära större stadKronobergs länUppvidinge9216950892093%-3%273
Pendlingskommun nära mindre tätortÖstergötlands länVadstena7317734873160%0%237
Lågpendlingskommun nära större stadJönköpings länVaggeryd1316013644143224%5%107
Lågpendlingskommun nära större stadÖstergötlands länValdemarsvik7662780976122%-3%266
Pendlingskommun nära storstadStockholms länVallentuna3071532785351217%7%56
LandsbygdskommunDalarnas länVansbro6818688470511%2%174
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länVara1569415788162471%3%158
Mindre stad/tätortHallands länVarberg5857661868659516%7%64
Pendlingskommun nära storstadStockholms länVaxholm1114111621121844%5%110
Pendlingskommun nära storstadSkåne länVellinge3351035257379175%8%48
LandsbygdskommunJönköpings länVetlanda2630227241279614%3%166
LandsbygdskommunVästerbottens länVilhelmina704868056576-3%-3%274
LandsbygdskommunKalmar länVimmerby1539715636161862%4%142
Lågpendlingskommun nära större stadVästerbottens länVindeln5434541354520%1%213
Pendlingskommun nära mindre tätortSödermanlands länVingåker8824909994223%4%141
Pendlingskommun nära mindre tätortVästra Götalands länVårgårda1099411295115393%2%180
Pendlingskommun nära större stadVästra Götalands länVänersborg3696238955391655%1%217
Pendlingskommun nära större stadVästerbottens länVännäs8465869589323%3%164
Pendlingskommun nära storstadStockholms länVärmdö3889442000449758%7%57
Mindre stad/tätortJönköpings länVärnamo3293433906354293%4%119
Mindre stad/tätortKalmar länVästervik3601536438372161%2%182
Större stadVästmanlands länVästerås1387091474201589206%8%43
Större stadKronobergs länVäxjö8371089500969517%8%34
Pendlingskommun nära mindre tätortÖstergötlands länYdre3666367537040%1%210
Mindre stad/tätortSkåne länYstad2842729448306454%4%127
LandsbygdskommunVästra Götalands länÅmål1222612801129385%1%202
LandsbygdskommunVästernorrlands länÅnge983994959128-3%-4%277
Landsbygdskommun med besöksnäringJämtlands länÅre1025911088122688%11%16
LandsbygdskommunVärmlands länÅrjäng98279958100711%1%198
LandsbygdskommunVästerbottens länÅsele300728752863-4%0%236
Pendlingskommun nära större stadSkåne länÅstorp1478915528162585%5%111
Pendlingskommun nära större stadÖstergötlands länÅtvidaberg1151711617117491%1%197
Pendlingskommun nära mindre tätortKronobergs länÄlmhult1562916618176826%6%68
Landsbygdskommun med besöksnäringDalarnas länÄlvdalen718470396975-2%-1%246
Pendlingskommun nära större stadUppsala länÄlvkarleby9089944595874%2%192
Lågpendlingskommun nära större stadNorrbottens länÄlvsbyn825381938240-1%1%216
Pendlingskommun nära större stadSkåne länÄngelholm3962641336425384%3%157
Pendlingskommun nära storstadVästra Götalands länÖckerö1248712773133692%5%112
Pendlingskommun nära mindre tätortÖstergötlands länÖdeshög5245533553252%0%228
Större stadÖrebro länÖrebro1371211466311591507%9%30
Pendlingskommun nära större stadSkåne länÖrkelljunga96639958103873%4%123
Mindre stad/tätortVästernorrlands länÖrnsköldsvik5493055964572692%2%177
Större stadJämtlands länÖstersund5937361745648774%5%104
Pendlingskommun nära storstadStockholms länÖsteråker3979243293479159%11%15
Lågpendlingskommun nära större stadUppsala länÖsthammar2138721822224212%3%163
Pendlingskommun nära mindre tätortSkåne länÖstra Göinge1360314406140126%-3%269
LandsbygdskommunNorrbottens länÖverkalix354933783314-5%-2%261
LandsbygdskommunNorrbottens länÖvertorneå481045344316-6%-5%281

 

Flyttlassen från storstäderna fortsätter

– inrikes flyttare väljer pendlingsnära kommuner

I förra inlägget beskrevs hur folkmängden i svenska landsbygdskommuner totalt sett växer. Vi tog också upp frågan om urbanisering och kunde konstatera att svenska städer förvisso växer fortare än landsbygdskommuner – men inte på bekostnad av dessa. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö växer främst på grund av utrikes inflyttning och att det föds många barn. I detta inlägg belyser vi frågan om inrikes flyttströmmar med storstaden Stockholm och pendlingsnära kommuner som exempel. Underlaget bygger på registrerade flyttningar under perioden januari till september 2016 och kommer från SCB:s befolkningsregister.

Följande bild visar på vilket sätt Stockholms stad har vuxit under åren 2000-2015. Den totala folkmängden har under perioden ökat med 180 000 personer med en inledande blygsam ökning. Under åren 2008-2010 var ökningen som störst, för att sedan minska fram till år 2015.

befolkningsforandring_stockholm_2000-2015

Under hela perioden har staden haft ett positivt födelsenetto, dvs. antalet födda har varit fler än antalet döda. Likaså har antalet utrikes inflyttade varit större än antalet utrikes utflyttade under perioden. Däremot har inrikes flyttnettot varierat över åren. I början av perioden var nettot negativt för att sedan vara positivt fram till år 2013. Därefter har antalet inrikes utflyttare återigen överstigit antalet inrikes inflyttare.  Av det nedre diagrammet kan vi sammanfattningsvis utläsa att det är det positiva födelsenettot (grå linje) samt det positivt utrikes flyttnettot (blå linje) som till lika stora delar har utgjort befolkningsökningen i staden. Det inrikes flyttnettot (gul linje) har varit i det närmaste lika med noll under de senaste femton åren.

Under de tre första kvartalen 2016 har Stockholms stads inrikes flyttnetto varit fortsatt negativt, motsvarande minus 3 600 personer. Gentemot pendlingsnära kommuner uppgår det negativa flyttnettot till minus 6 000 personer, vilket betyder att flyttnettot från övriga kommuner i Sverige är positivt, motsvarande drygt 2 400 personer. Den följande bilden – som är en geografiskt skalenlig karta – visar hur stadens flyttnetto ser ut gentemot närliggande kommuner. Av bilden framgår att det främst är de pendlingsnära kommunerna som staden ”förlorar” invånare till.

flyttstrommar_stockholm_2016

Från större städer i stadens omland – som Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Nyköping – ”vinner” dock Stockholms stad inrikes inflyttare, om än i mer begränsad utsträckning som inte uppväger utflyttningen till stadens närmaste grannkommuner med pendlingskaraktär. Sammantaget har dessa kommuner dock ett positivt inrikes flyttnetto utifrån en egen relativt stark bostads- och arbetsmarknad.

Ovanstående statistik om flyttströmmar avser samtliga flyttare oavsett ålder och kön. Det finns emellertid betydande åldersmässiga skillnader i flyttmönster. De är så tydliga att inrikes flyttströmmar mellan staden och övriga kommuner över tid skulle kunna beskrivas som ett slags demografiskt kretslopp.  T.ex. drar en stor stad som Stockholm till sig unga vuxna i åldrarna 19-24 år som efter en tid med studier, etablering på arbetsmarknaden och familjebildning flyttar ut från staden, ofta till en närliggande kommun med pendlingsavstånd. Även mer avlägset belägna kommuner attraherar småbarnsfamiljer från staden. Vår ambition är att återkomma till dessa fenomen i kommande inlägg.

En bidragande orsak till att kommuner i Stockholms omland delvis växer på grund av utflyttning från staden kan vara den rådande bostadssituationen med bostadsbrist och höga priser.  Statistik avseende bostadsprisernas utveckling från Svensk Mäklarstatistik speglar dessa flyttmönster med kraftigt ökade bostadspriser i staden. Frågan är om vi ser eller kommer att se samma utveckling kring fler städer i Sverige? För många kommuner i landet är relationen till närliggande städer högaktuell. Insikten om den konkurrenskraft som finns i attraktiva boendemiljöer i kombination med väsentligen lägre mark- och bostadspriser tilltar. Den erbjuder inte bara möjligheten till en säkrad framtid i termer av en positiv utveckling av folkmängden i dessa kommuner. En ökad regional tillväxt medför också en betydande lättnad på våra största städers redan hårt belastade infrastrutkur.

I nedanstående tabell återfinns statistik avseende samtliga kommuners inrikes- och utrikes flyttströmmar för perioden januari – september 2016.

LänKommunInrikes inflyttareInrikes utflyttareInrikes flyttnettoUtrikes inflyttareUtrikes utflyttareUtrikes flyttnetto
Stockholms länUpplands Väsby 28392365474501145356
Stockholms länVallentuna 148914345517413539
Stockholms länÖsteråker 21691534635369170199
Stockholms länVärmdö 20521624428212103109
Stockholms länJärfälla 44893770719752267485
Stockholms länEkerö 117810231551517774
Stockholms länHuddinge 689967631361424490934
Stockholms länBotkyrka 46565359-70314374051032
Stockholms länSalem 92586065894841
Stockholms länHaninge 47064389317951338613
Stockholms länTyresö 22791827452272107165
Stockholms länUpplands-Bro 18401352488260119141
Stockholms länNykvarn 548438110532825
Stockholms länTäby 35183135383552259293
Stockholms länDanderyd 1815169012543233597
Stockholms länSollentuna 39703982-12797355442
Stockholms länStockholm 3873542351-36161354462837261
Stockholms länSödertälje 37624062-30015224401082
Stockholms länNacka 5451539655950486464
Stockholms länSundbyberg 46984356342722223499
Stockholms länSolna 752072552651345612733
Stockholms länLidingö 25642395169597303294
Stockholms länVaxholm 595479116574512
Stockholms länNorrtälje 22451863382485160325
Stockholms länSigtuna 29112555356716202514
Stockholms länNynäshamn 126212144820481123
Uppsala länHåbo 1019843176785919
Uppsala länÄlvkarleby 412420-8871374
Uppsala länKnivsta 894760134813348
Uppsala länHeby 62853791941678
Uppsala länTierp 8547955916356107
Uppsala länUppsala 8626812150526179261691
Uppsala länEnköping 1750124150931390223
Uppsala länÖsthammar 7566291271032974
Södermanlands länVingåker 431481-501896183
Södermanlands länGnesta 444441316018142
Södermanlands länNyköping 18721711161450117333
Södermanlands länOxelösund 496496014821127
Södermanlands länFlen 692922-23049242450
Södermanlands länKatrineholm 11011184-8328678208
Södermanlands länEskilstuna 25232718-19512572231034
Södermanlands länSträngnäs 1257115610135196255
Södermanlands länTrosa 600411189803050
Östergötlands länÖdeshög 187205-1868563
Östergötlands länYdre 1341313281513
Östergötlands länKinda 310305547839
Östergötlands länBoxholm 198225-2742438
Östergötlands länÅtvidaberg 400438-381142391
Östergötlands länFinspång 751952-20147248424
Östergötlands länValdemarsvik 294417-12318515170
Östergötlands länLinköping 6083541367015014711030
Östergötlands länNorrköping 38263884-5814692651204
Östergötlands länSöderköping 713588125621448
Östergötlands länMotala 116111313028658228
Östergötlands länVadstena 267294-2734925
Östergötlands länMjölby 872878-61222993
Jönköpings länAneby 277269878573
Jönköpings länGnosjö 318366-4813330103
Jönköpings länMullsjö 29327221492029
Jönköpings länHabo 47634413228820
Jönköpings länGislaved 7521092-34049957442
Jönköpings länVaggeryd 46444321981682
Jönköpings länJönköping 41524119331242353889
Jönköpings länNässjö 9291137-20847368405
Jönköpings länVärnamo 103188614524249193
Jönköpings länSävsjö 343481-13828027253
Jönköpings länVetlanda 750813-6335444310
Jönköpings länEksjö 743817-7437623353
Jönköpings länTranås 6336082519222170
Kronobergs länUppvidinge 318460-14227825253
Kronobergs länLessebo 383539-15625318235
Kronobergs länTingsryd 383417-3415315138
Kronobergs länAlvesta 666835-16929938261
Kronobergs länÄlmhult 5735551831267245
Kronobergs länMarkaryd 339339016249113
Kronobergs länVäxjö 31813264-83884189695
Kronobergs länLjungby 7457054027548227
Kalmar länHögsby 286383-9723121210
Kalmar länTorsås 281314-33102696
Kalmar länMörbylånga 626631-515624132
Kalmar länHultsfred 628770-14260437567
Kalmar länMönsterås 427536-10919913186
Kalmar länEmmaboda 3302904014913136
Kalmar länKalmar 2715266154429129300
Kalmar länNybro 726765-3935535320
Kalmar länOskarshamn 774852-7828564221
Kalmar länVästervik 915985-7041750367
Kalmar länVimmerby 465506-4120317186
Kalmar länBorgholm 448458-1023117214
Gotlands länGotland 1882159129128593192
Blekinge länOlofström 391455-6427522253
Blekinge länKarlskrona 18401979-139922197725
Blekinge länRonneby 896987-9145289363
Blekinge länKarlshamn 857992-13536358305
Blekinge länSölvesborg 6075169119028162
Skåne länSvalöv 846933-8722737190
Skåne länStaffanstorp 11979732241478859
Skåne länBurlöv 11781226-4823978161
Skåne länVellinge 1414113428022514283
Skåne länÖstra Göinge 570759-18932338285
Skåne länÖrkelljunga 421460-3914235107
Skåne länBjuv 858803551525795
Skåne länKävlinge 118010401401327062
Skåne länLomma 11317853461358649
Skåne länSvedala 83076862991683
Skåne länSkurup 801645156904644
Skåne länSjöbo 857741116955738
Skåne länHörby 731615116994554
Skåne länHöör 760666941063868
Skåne länTomelilla 59154645902466
Skåne länBromölla 433455-22933162
Skåne länOsby 493470231144470
Skåne länPerstorp 362472-11014323120
Skåne länKlippan 7627491320573132
Skåne länÅstorp 8998722718953136
Skåne länBåstad 7036129119163128
Skåne länMalmö 1179212171-379556129762585
Skåne länLund 68796938-591808843965
Skåne länLandskrona 168816817627233394
Skåne länHelsingborg 5255485440118037541049
Skåne länHöganäs 916921-520081119
Skåne länEslöv 139213276526288174
Skåne länYstad 113094218820765142
Skåne länTrelleborg 15451304241286136150
Skåne länKristianstad 23302520-190683238445
Skåne länSimrishamn 7657155034931318
Skåne länÄngelholm 15831341242270107163
Skåne länHässleholm 14771757-280597150447
Hallands länHylte 418539-12142739388
Hallands länHalmstad 312529971281209354855
Hallands länLaholm 88275912322849179
Hallands länFalkenberg 12441321-7771285627
Hallands länVarberg 16881520168452141311
Hallands länKungsbacka 28162096720285179106
Västra Götalands länHärryda 15281455731377760
Västra Götalands länPartille 187318685231108123
Västra Götalands länÖckerö 4104091652144
Västra Götalands länStenungsund 948912361475889
Västra Götalands länTjörn 6605581021455491
Västra Götalands länOrust 6065852113329104
Västra Götalands länSotenäs 34730542962076
Västra Götalands länMunkedal 373404-3119426168
Västra Götalands länTanum 52042991984553
Västra Götalands länDals-Ed 116174-58904644
Västra Götalands länFärgelanda 2712701801268
Västra Götalands länAle 1395110229316446118
Västra Götalands länLerum 1681147320817010565
Västra Götalands länVårgårda 4013956561739
Västra Götalands länBollebygd 51428622823158
Västra Götalands länGrästorp 2371865126917
Västra Götalands länEssunga 227228-1231211
Västra Götalands länKarlsborg 270283-1319112179
Västra Götalands länGullspång 193256-631376131
Västra Götalands länTranemo 422474-5216115146
Västra Götalands länBengtsfors 4023495322329194
Västra Götalands länMellerud 293462-16928424260
Västra Götalands länLilla Edet 7995272721061591
Västra Götalands länMark 10689868218058122
Västra Götalands länSvenljunga 529551-2221315198
Västra Götalands länHerrljunga 3833305376769
Västra Götalands länVara 632583491042678
Västra Götalands länGötene 454555-10122239183
Västra Götalands länTibro 340379-3916714153
Västra Götalands länTöreboda 337470-13325313240
Västra Götalands länGöteborg 1886220131-1269767929304749
Västra Götalands länMölndal 36583454204453233220
Västra Götalands länKungälv 1586136322318650136
Västra Götalands länLysekil 496493318644142
Västra Götalands länUddevalla 1759159816162093527
Västra Götalands länStrömstad 401423-22286127159
Västra Götalands länVänersborg 12271486-25978969720
Västra Götalands länTrollhättan 19031944-41555129426
Västra Götalands länAlingsås 1251109315820694112
Västra Götalands länBorås 32263249-231118310808
Västra Götalands länUlricehamn 7997366322531194
Västra Götalands länÅmål 382408-2621523192
Västra Götalands länMariestad 724754-3026735232
Västra Götalands länLidköping 105410074718850138
Västra Götalands länSkara 770893-12337947332
Västra Götalands länSkövde 19512041-9042895333
Västra Götalands länHjo 33829444652243
Västra Götalands länTidaholm 321354-3314818130
Västra Götalands länFalköping 9451015-7032366257
Värmlands länKil 421449-28421428
Värmlands länEda 214229-151518566
Värmlands länTorsby 313389-7627830248
Värmlands länStorfors 203255-52991584
Värmlands länHammarö 707541166473512
Värmlands länMunkfors 114157-43931380
Värmlands länForshaga 414456-42771859
Värmlands länGrums 350367-1712515110
Värmlands länÅrjäng 155209-541535994
Värmlands länSunne 400521-12124615231
Värmlands länKarlstad 38123659153597212385
Värmlands länKristinehamn 753781-2838764323
Värmlands länFilipstad 387505-11840731376
Värmlands länHagfors 269454-18523131200
Värmlands länArvika 600629-2922583142
Värmlands länSäffle 463497-3423843195
Örebro länLekeberg 38228399352411
Örebro länLaxå 220361-1412152213
Örebro länHallsberg 705722-171061195
Örebro länDegerfors 40537926891970
Örebro länHällefors 250408-15824325218
Örebro länLjusnarsberg 184377-1932439234
Örebro länÖrebro 532747455821013347666
Örebro länKumla 82781215994455
Örebro länAskersund 370450-8020111190
Örebro länKarlskoga 880923-4344732415
Örebro länNora 418373451001288
Örebro länLindesberg 7161144-42852342481
Västmanlands länSkinnskatteberg 220299-79991287
Västmanlands länSurahammar 388427-3913017113
Västmanlands länKungsör 405454-4914910139
Västmanlands länHallstahammar 749662871142094
Västmanlands länNorberg 215450-23525312241
Västmanlands länVästerås 434938844651175437738
Västmanlands länSala 7586906816631135
Västmanlands länFagersta 449585-13623232200
Västmanlands länKöping 86774212523337196
Västmanlands länArboga 478616-13816223139
Dalarnas länVansbro 21219022741262
Dalarnas länMalung-Sälen 234354-12013111120
Dalarnas länGagnef 37332548301020
Dalarnas länLeksand 514539-2513124107
Dalarnas länRättvik 43236270731162
Dalarnas länOrsa 3202437739930
Dalarnas länÄlvdalen 163180-17451035
Dalarnas länSmedjebacken 41539025772057
Dalarnas länMora 6766205614338105
Dalarnas länFalun 20571887170280107173
Dalarnas länBorlänge 16801740-60462106356
Dalarnas länSäter 440449-9501535
Dalarnas länHedemora 503671-16835330323
Dalarnas länAvesta 682913-23147731446
Dalarnas länLudvika 756872-11653160471
Gävleborgs länOckelbo 223227-441635
Gävleborgs länHofors 316297191131796
Gävleborgs länOvanåker 302286161319122
Gävleborgs länNordanstig 316358-421121399
Gävleborgs länLjusdal 485596-11123360173
Gävleborgs länGävle 2963293033714215499
Gävleborgs länSandviken 12021296-9456969500
Gävleborgs länSöderhamn 533873-34049848450
Gävleborgs länBollnäs 762794-3235333320
Gävleborgs länHudiksvall 9929613132360263
Västernorrlands länÅnge 276372-9617322151
Västernorrlands länTimrå 587718-13117641135
Västernorrlands länHärnösand 778988-21039353340
Västernorrlands länSundsvall 25532830-277869133736
Västernorrlands länKramfors 634672-3833031299
Västernorrlands länSollefteå 558737-17928930259
Västernorrlands länÖrnsköldsvik 11311207-7646673393
Jämtlands länRagunda 220250-30105699
Jämtlands länBräcke 270341-711086102
Jämtlands länKrokom 586658-7214317126
Jämtlands länStrömsund 309424-11521326187
Jämtlands länÅre 6695361331545896
Jämtlands länBerg 232307-7513316117
Jämtlands länHärjedalen 291434-14313220112
Jämtlands länÖstersund 2383231370384108276
Västerbottens länNordmaling 239252-1353746
Västerbottens länBjurholm 83776927
Västerbottens länVindeln 2021921023518
Västerbottens länRobertsfors 286301-1547938
Västerbottens länNorsjö 111164-531376
Västerbottens länMalå 78100-2221120
Västerbottens länStoruman 157186-29361125
Västerbottens länSorsele 6883-1562656
Västerbottens länDorotea 6788-2135233
Västerbottens länVännäs 3653145127918
Västerbottens länVilhelmina 144236-92661749
Västerbottens länÅsele 106110-433330
Västerbottens länUmeå 48684492376988373615
Västerbottens länLycksele 345371-26831370
Västerbottens länSkellefteå 11861543-357608104504
Norrbottens länArvidsjaur 209234-2543637
Norrbottens länArjeplog 91110-1932329
Norrbottens länJokkmokk 154227-73761363
Norrbottens länÖverkalix 84130-4671566
Norrbottens länKalix 381415-341102090
Norrbottens länÖvertorneå 98176-78682345
Norrbottens länPajala 122255-13314224118
Norrbottens länGällivare 341574-23313931108
Norrbottens länÄlvsbyn 210293-831152113
Norrbottens länLuleå 28132556257441174267
Norrbottens länPiteå 10509856518439145
Norrbottens länBoden 7171093-37648527458
Norrbottens länHaparanda 266289-2320199102
Norrbottens länKiruna 476908-43235146305

Mats Forsberg, VD

Svenska landsbygdskommuner växer

– 90-talister, deras barn och invandring bidrar

Enligt Statisticons befolkningsprognoser kommer Sveriges folkmängd att fortsätta att växa under de kommande tio åren. Som konstaterats i det förra inlägget kommer befolkningen att uppgå till 10 miljoner invånare redan under år 2017.  Nästa milstolpe – 11 miljoner invånare – förväntas nås under år 2025. Folkmängden antas öka även i flertalet av landets 290 kommuner. Fram till och med 2020 – det vill säga de kommande fem åren – beräknas invånarantalet öka i 242 kommuner, motsvarande drygt fyra av fem kommuner.

I det här inlägget fokuserar vi specifikt på gruppen landsbygdskommuner. Inlägget kom till med anledning av Landsbygdsriksdagen, som anordnades i slutet av maj av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.  Här samlades landsbygdsintresserade, politiker och tjänstemän under ett par dagar för att diskutera och driva landsbygdsfrågor. Statisticon deltog i år som samverkanspartner.

Som utgångspunkt för att identifiera vad som kan sägas utgöra en landsbygdskommun har vi använt Tillväxtanalys nya kommungruppsindelning. Denna indelning i olika kommuntyper bygger på principer och antaganden framtagna av Eurostat och OECD för ett internationellt sammanhang. Tillväxtanalys har använt geografiskt högupplöst befolkningsstatistik (kilometerrutor) och tillgänglighetsberäkningar (kilometerrutor, orter och den nationella vägdatabasen).  Kommungruppsindelningen resulterade i de sex kommuntyperna storstadskommuner (29 st) täta kommuner nära en större stad (103 st), täta kommuner avlägset belägna (28 st), landsbygdskommuner nära större stad (70 st), landsbygdskommuner avlägset belägna (45 st) samt landsbygdskommuner mycket avlägset belägna (15 st). Vi kommer här att sammanställa våra befolkningsprognoser på kommunnivå för de tre sistnämnda kommuntyperna, dvs. de 130 landsbygdskommunerna som har det gemensamt att mer än hälften av deras befolkning bor i rurala områden. Här finns mer information om Tillväxtanalys kommungruppsindelning.

I figuren nedan framgår hur den totala folkmängden har utvecklats i landsbygdskommunerna under åren 1980-2015 samt hur folkmängden förväntas utvecklas under åren 2016-2025.

landsbygdskommuner

Under den första halvan av 1980-talet sjönk folkmängden i kommungruppen, för att sedan stiga under den andra halvan och en bit in på 1990-talet. Ökningen beror på tre större komponenter; att ett antal nya kommuner som klassades som landsbygdskommuner skapades, att det föddes ovanligt många barn i början av 1990-talet och flyktingvågen från bl.a. Balkan som skapade en märkbar befolkningsökning i många svenska kommuner (om än tillfälligt). Sedan kom krisåren, med märkbar effekt på befolkningsutvecklingen på landsbygden. Efter detta minskade invånarantalet stadigt fram till och med början av 2010-talet. 2013 var alltså det första året som befolkningen ökade på närmare 20 år, och så fortsatte det under 2014 och 2015. Detta beror till stor del på den ökande inflyttningen från utlandet som ägt rum under de senaste åren, men även på att det föds fler barn.

Den prognos för perioden 2016-2025 som vi tagit fram indikerar att de senaste årens befolkningsökning kommer att fortsätta, även med ett antagande om en betydande minskning i antalet utrikes inflyttade under de kommande tio åren. År 2025 skulle befolkningen i de svenska landsbygdskommunerna kunna vara i princip lika stor som i början av 1990-talet. Vi ser i huvudsak två förklaringar till den förväntade ökningen. Dels ökar antalet födda samtidigt som antalet döda minskar.  Dels förväntar vi oss en fortsatt inflyttning, varav ett betydande tillskott utgörs av invandrade personer som redan befinner sig i Sverige och som sannolikt kommer att få uppehållstillstånd under de kommande åren och hamna i folkbokföringen som inflyttare.

En förutsättning för tillväxten är samtidigt att balansen gentemot större städer upprätthålls. Var fjärde landsbygdskommun hade år 2015 ett positivt flyttnetto gentemot övriga kommuner i Sverige. De större städernas starka tillväxt som pågår nu beror alltså inte på inflyttning från landsbygdskommunerna.

Nedanstående figur visar åldersstrukturen i svenska landsbygdskommuner år 2005 och 2015 samt prognosåret 2025. Noterbart är den utjämning av åldersstrukturen som har pågått sedan 2005 och som antas fortgå under prognosperioden. Orsaken är barnkullar och den inflyttning som beskrivits ovan.

landsbygdskommuner2

Det pågår med andra ord en föryngringsprocess och en slags generationsåterväxt i många landsbygdskommuner. Förvisso råder en fortsatt avfolkning av landsbygden inom många kommuner, men tätorterna i landets kommuner växer samtidigt och gruppen landsbygdskommuner som helhet förlorar totalt sett inte invånare till större städer i någon större utsträckning.

 

Mats Forsberg, VD

Sverige växer

– och en fortsatt ökad folkmängd förväntas i fyra av fem kommuner

I detta inlägg presenterar vi årets befolkningsprognoser för Sveriges kommuner. Vi belyser även den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige som helhet samt för landets regioner.

Förra året uppgick antalet folkbokförda personer i Sverige till 9 851 017. Detta motsvarar en ökning med drygt 108 000 personer under 2015 och utgör den största årliga befolkningsökningen i närtid. Den främsta förklaringen till att Sverige fortsätter växa är utrikes inflyttning. En annan förklaring är landets demografiska struktur där generationen som föder barn är förhållandevis stor och den äldre generationen som går ur tiden är förhållandevis liten.

Folkmängden förväntas öka i fyra av fem kommuner

Enligt Statisticons befolkningsprognoser kommer Sveriges folkmängd att uppgå till 10 miljoner invånare redan under år 2017.  Nästa milstolpe – 11 miljoner invånare – förväntas nås under år 2025.

Folkmängden förväntas öka även i flertalet av landets 290 kommuner. Fram till och med 2020 – det vill säga de kommande fem åren – beräknas invånarantalet öka i 242 kommuner, motsvarande drygt fyra av fem kommuner. Ökningen förvantas vara störst i Sundbyberg (+25 procent), Knivsta (+21 procent), Järfälla (+16 procent), Solna (+16 procent) och Nykvarn (+15 procent). Störst minskning förväntas i Laxå (- 9 procent), Ljusnarsberg (- 7 procent), Dorotea (- 7 procent), Vilhelmina (- 6 procent) och Askersund (- 6 procent).

År 2020 blir Stockholms kommun Sveriges första miljonstad, med en förväntad folkmängd om cirka 1 040 000 invånare. Samma år närmar sig Göteborg 600 000 invånare och Malmö passererar 350 000 invånare. En nordlig kommun som når en milstolpe är Sundsvall som förväntas passera 100 000 invånare år 2020.

Till höger hittar du månadens Sverigekarta med prognoser för Sveriges samtliga kommuner. För varje kommun framgår förändringen i folkmängd mellan år 2015 och prognosåret 2020. Ytterligare uppgifter finns i den expander- och sorteringsbara tabellen längst ned i inlägget. Under avsnittet Om befolkningsprognoser.se  hittar du en beskrivning av hur vi har gjort prognoserna.

Befolkningsutvecklingen i Sveriges nya regioner

Den nionde mars presenterade Indelningskommittén sitt förslag om sex nya regioner i Sverige. En relevant frågeställning är hur stor folkmängden är i respektive ny region samt hur den förväntas utvecklas. Vi har därför sammanställt våra kommunprognoser enligt den nya regionindelningen. Förslaget om ny regionindelning framgår av bilden.

NyaRegionerFinal

Av diagrammet nedan framgår att skillnaderna i folkmängd är förhållandevis stor mellan regionerna. Region Öst (med Stockholms och Gotlands län) har nästan tre gånger så stor folkmängd som Region Norr (med Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län), en skillnad som också förväntas öka väsentligt redan under de kommande tio åren.

BefutvNyaRegioner

I region Öst förväntas folkmängden öka med närmare 20 procent fram till och med 2025. I region Mitt, Väst, Sydöst och Syd förväntas motsvarande ökning uppgå till mellan tio och 13 procent. Även i region Norr förväntas en folkökning under samma period, om än på en lägre nivå motsvarande fyra procent. Uttryckt som antal invånare förväntas alltså region Öst växa med närmare 500 000 invånare samtidigt som region Norr växer med knappt 40 000 invånare under de kommande tio åren.

Folkmängden förväntas öka även i samtliga 21 befintliga regioner. I diagrammet nedan framgår hur Stockholms län representerar den största ökningen med 19 procent och Västernorrlands län den minsta med tre procent.

ForvBefUtvNyaRegioner

Vad betyder utrikes inflyttning i ett regionalt perspektiv?

Även om vi kan konstatera att folkmängden ökar i nästan hela Sverige, så är den förhållandevis starkt koncentrerad till storstadsområden. I synnerhet växer Stockholmsregionen kraftigt. I ljuset av den nya regionindelning bör det därför finnas anledning att fundera över hur övriga fem regioner skulle kunna tänkas avlasta det hårda trycket på Stockholm. Även om det stora antalet asylsökande de senaste åren lyfts fram som en potential för många kommuner, har detta en förhållandevis liten effekt på den regionala befolkningsutvecklingen i Sverige. Det handlar helt enkelt om för få personer för att det ska få någon avgörande betydelse, även om antalet asylsökande är många just nu.

Däremot kan utrikes inflyttning vara helt avgörande för vissa mindre kommuner med omfattande pensionsavgångar inom vård, skola och omsorg. Under förutsättning att man kan erbjuda arbete och bostad och därmed lyckas behålla de nyanlända, bör de kunna utgöra det tillskott som krävs för att kommunen ska klara av sina åtaganden. Sannolikt kommer de kommuner lyckas bäst som vågar tänka utanför ramarna och söker den kortaste vägen mellan tillgång och efterfrågan. Situationen är exceptionell och motiverar exceptionella åtgärder.

 

LänKommunFolkmängd 2005Folkmängd 2015Folkmängd 2020Procentuell förändring 2005-2015Procentuell förändring 2015-2020Ranking
Stockholms länSundbyberg34 01646 11057 51936251
Uppsala länKnivsta13 32416 86920 49227212
Stockholms länJärfälla61 74372 42983 90617163
Stockholms länSolna60 57576 15887 99826164
Stockholms länNykvarn8 35410 19211 71022155
Stockholms länUpplands-Bro21 32725 78929 14521136
Stockholms länUpplands Väsby37 62442 66148 03413137
Dalarnas länAvesta21 95422 78125 4624128
Stockholms länHaninge71 83783 86692 93917119
Stockholms länNacka80 24797 986107 929221010
Stockholms länSollentuna59 35570 25177 218181011
Skåne länHelsingborg122 062137 909151 210131012
Stockholms länSigtuna36 71144 78648 99222913
Stockholms länHuddinge88 750105 311115 03419914
Västra Götalands länSvenljunga10 43010 50611 4661915
Södermanlands länNyköping49 81654 26259 1589916
Kronobergs länLessebo8 1278 5169 2805917
Skåne länMalmö271 271322 574350 99519918
Stockholms länTyresö41 13446 17750 24012919
Södermanlands länTrosa10 83112 07813 13712920
Stockholms länStockholm771 038923 5161 003 80020921
Uppsala länEnköping38 42241 89345 5199922
Västra Götalands länÅmål12 73712 60113 688-1923
Skåne länLomma18 85423 32425 30224824
Västra Götalands länStrömstad11 50712 85413 92612825
Stockholms länTäby60 59468 28173 94613826
Jönköpings länHabo9 84211 31412 23415827
Stockholms länÖsteråker37 33642 13045 47813828
Hallands länHalmstad88 22496 952104 43810829
Stockholms länSödertälje80 55393 202100 29216830
Östergötlands länNorrköping124 642137 035147 39210831
Uppsala länUppsala183 308210 126226 00715832
Södermanlands länGnesta9 95810 64911 4527833
Skåne länBurlöv15 32017 43018 73614734
Kalmar länKalmar60 92465 70470 6058735
Skåne länSvalöv13 01213 65514 6705736
Västra Götalands länBorås99 325108 488116 4869737
Skåne länLandskrona39 34643 96147 20212738
Stockholms länEkerö24 01026 98428 97212739
Jämtlands länÅre9 96610 67711 4617740
Västra Götalands länBollebygd8 0868 7999 4349741
Hallands länHylte10 36810 51411 2631742
Jönköpings länNässjö29 31430 45132 6054743
Skåne länLund102 257116 834125 05614744
Västra Götalands länAle26 40528 86230 8819745
Stockholms länVallentuna27 39732 38034 63018746
Västra Götalands länHärryda32 04936 65139 19314747
Stockholms länNynäshamn24 64827 50029 39312748
Västra Götalands länAlingsås36 01039 60242 32610749
Västmanlands länVästerås131 934145 218155 09210750
Örebro länÖrebro127 733144 200153 98213751
Västra Götalands länGöteborg484 942548 190585 08113752
Örebro länLekeberg7 0817 4927 9876753
Södermanlands länEskilstuna91 635102 065108 79211754
Kronobergs länVäxjö77 36388 10893 84414755
Kronobergs länÄlmhult15 34616 16817 2205756
Stockholms länBotkyrka76 59289 42595 23417657
Västra Götalands länUddevalla50 31454 18057 6748658
Gävleborgs länSandviken36 69038 31440 7804659
Västra Götalands länTibro10 58110 98011 6814660
Västra Götalands länPartille33 54336 97739 30610661
Jönköpings länAneby6 5766 5376 946-1662
Blekinge länRonneby28 35828 69730 4941663
Östergötlands länLinköping137 636152 966162 37611664
Västmanlands länNorberg5 8665 8036 158-1665
Stockholms länNorrtälje54 59658 66962 2457666
Stockholms länLidingö41 89246 30249 11811667
Blekinge länKarlskrona61 38365 38069 2937668
Stockholms länVärmdö34 93341 10743 56318669
Hallands länKungsbacka69 81779 14483 83513670
Skåne länÖstra Göinge13 99114 10214 9221671
Jönköpings länJönköping120 965133 310141 04710672
Västerbottens länUmeå110 758120 777127 7049673
Södermanlands länSträngnäs30 65534 10236 04411674
Värmlands länKarlstad82 09689 24594 2859675
Västra Götalands länSkövde49 98053 55556 5567676
Kronobergs länAlvesta18 68419 58120 6775677
Skåne länEslöv30 08732 43834 2538678
Västra Götalands länFalköping31 18532 51134 3234679
Skåne länKristianstad75 91582 51087 1069680
Skåne länVellinge31 72234 66736 5949681
Gävleborgs länGävle92 20598 877104 3737682
Västmanlands länArboga13 38013 85814 6164583
Västmanlands länKöping24 64625 55726 9484584
Västra Götalands länMellerud9 6389 1699 663-5585
Skåne länBromölla12 09812 51313 1873586
Skåne länOsby12 60012 95413 6473587
Västmanlands länHallstahammar14 95515 64516 4815588
Kalmar länMörbylånga13 40514 66915 4519589
Västra Götalands länMölndal58 23463 34066 7009590
Västra Götalands länTöreboda9 4709 2939 780-2591
Uppsala länTierp20 05620 54721 6082592
Skåne länSvedala18 71620 46221 5119593
Jämtlands länÖstersund58 42861 06664 1885594
Skåne länHöganäs23 48225 61026 9059595
Södermanlands länKatrineholm32 18533 46235 1474596
Hallands länLaholm23 03724 19525 4075597
Örebro länLindesberg23 22823 56224 7391598
Skåne länTomelilla12 68213 13213 7834599
Västra Götalands länLerum36 50640 18142 152105100
Västmanlands länFagersta12 27013 28613 93885101
Skåne länPerstorp6 8867 2117 56255102
Västmanlands länSala21 44622 10923 18135103
Örebro länKarlskoga30 18530 28331 74105104
Hallands länVarberg54 81761 03063 849115105
Västra Götalands länTrollhättan53 30257 09259 72475106
Skåne länÅstorp13 54115 19315 890125107
Dalarnas länBorlänge46 98750 98853 30795108
Skåne länKävlinge26 70430 10431 469135109
Dalarnas länSmedjebacken10 81210 79011 26704110
Östergötlands länMjölby25 25826 60227 77654111
Gävleborgs länSöderhamn26 50625 78526 923-34112
Värmlands länHammarö14 37415 42016 09874113
Södermanlands länOxelösund11 13411 70112 20854114
Skåne länTrelleborg39 83043 35945 23394115
Örebro länKumla19 47321 15422 06494116
Jönköpings länEksjö16 57516 79017 50514117
Hallands länFalkenberg39 60542 94944 77484118
Västmanlands länKungsör8 3038 3438 69604119
Västra Götalands länUlricehamn22 38123 49424 48154120
Västra Götalands länKungälv38 70342 73044 521104121
Skåne länSjöbo17 50118 51419 28664122
Västra Götalands länEssunga5 7175 5905 823-24123
Uppsala länHeby13 63413 59414 15504124
Västra Götalands länBengtsfors10 2259 62610 021-64125
Västernorrlands länHärnösand25 22725 06626 091-14126
Örebro länHallsberg15 31515 50916 13714127
Västra Götalands länVänersborg36 95138 38139 86844128
Kronobergs länLjungby27 09327 63828 70424129
Uppsala länHåbo18 56920 27921 05694130
Gävleborgs länBollnäs26 23726 59427 60714131
Skåne länHöör14 60415 97016 57694132
Västra Götalands länLidköping37 38039 00940 44844133
Västra Götalands länDals-Ed4 8914 7994 976-24134
Skåne länBjuv14 00714 96215 51174135
Dalarnas länHedemora15 49415 23515 788-24136
Dalarnas länLudvika25 53726 36227 31734137
Värmlands länSunne13 58613 20813 681-34138
Blekinge länKarlshamn31 00631 84632 98234139
Kalmar länEmmaboda9 5439 0909 414-54140
Västra Götalands länHjo8 8498 9839 30224141
Skåne länKlippan16 04816 91717 50253142
Skåne länStaffanstorp20 60223 11923 907123143
Skåne länBåstad14 04414 37314 86323144
Västra Götalands länTjörn15 02215 31515 83423145
Jönköpings länSävsjö10 98911 22811 60823146
Dalarnas länFalun55 27457 06258 98533147
Skåne länHässleholm49 14851 04852 75843148
Skåne länÄngelholm38 34740 73242 06463149
Västra Götalands länStenungsund22 94725 50826 328113150
Norrbottens länLuleå72 75176 08878 53353151
Skåne länÖrkelljunga9 5539 83110 14733152
Skåne länHörby14 27415 02015 50153153
Jönköpings länVärnamo32 70033 47334 53823154
Västerbottens länBjurholm2 5532 4532 531-43155
Östergötlands länMotala41 91242 90344 20923156
Norrbottens länBoden28 17627 91328 760-13157
Uppsala länÖsthammar21 60821 56322 21603158
Jämtlands länKrokom14 13014 78515 23053159
Dalarnas länSäter10 98911 00911 33503160
Blekinge länOlofström13 39113 17013 548-23161
Kalmar länOskarshamn26 24726 45027 20313162
Blekinge länSölvesborg16 55817 16017 64643163
Jönköpings länVaggeryd12 66513 37213 74763164
Jönköpings länGislaved29 48929 27230 086-13165
Kalmar länHultsfred14 45613 91914 305-43166
Skåne länYstad27 12028 98529 77573167
Västmanlands länSurahammar10 1969 98510 256-23168
Jönköpings länTranås17 76518 54619 04843169
Västernorrlands länÖrnsköldsvik54 94355 57657 06813170
Norrbottens länPiteå40 87341 54842 64023171
Östergötlands länYdre3 8663 6583 754-53172
Värmlands länEda8 6018 5058 723-13173
Västernorrlands länSundsvall94 04497 633100 13243174
Kalmar länNybro19 77519 75420 24502175
Jönköpings länGnosjö9 7539 5149 743-22176
Värmlands länKristinehamn23 89924 27024 85322177
Stockholms länVaxholm10 12311 38011 653122178
Östergötlands länSöderköping14 02514 24014 58222179
Gotlands länGotland57 48857 39158 72702180
Dalarnas länLeksand15 44015 32615 683-12181
Jönköpings länVetlanda26 45926 87327 49022182
Dalarnas länOrsa7 0206 7506 904-42183
Västra Götalands länTidaholm12 53512 66912 95212184
Uppsala länÄlvkarleby9 0809 2939 49622185
Västra Götalands länÖckerö12 23112 68212 95742186
Kalmar länVimmerby15 61315 41915 752-12187
Örebro länNora10 47210 50210 72702188
Stockholms länDanderyd30 22632 42133 11472189
Västra Götalands länGötene12 87913 16013 43222190
Skåne länSkurup14 41515 14915 45952191
Norrbottens länKiruna23 13523 17823 62302192
Östergötlands länÅtvidaberg11 72311 54511 758-22193
Jönköpings länMullsjö7 0877 1577 28912194
Örebro länHällefors7 6277 0327 160-82195
Kalmar länVästervik36 50536 04936 683-12196
Stockholms länSalem14 33416 42616 712152197
Västra Götalands länMark33 49433 90634 46912198
Gävleborgs länOvanåker11 87311 46911 649-32199
Dalarnas länMora20 21220 10120 410-12200
Gävleborgs länNordanstig9 8479 4909 634-42201
Skåne länSimrishamn19 42519 06519 344-21202
Östergötlands länFinspång20 88821 19921 50611203
Västra Götalands länHerrljunga9 3059 3499 48101204
Södermanlands länVingåker9 2698 9539 075-31205
Västra Götalands länLilla Edet12 88913 17813 34921206
Västerbottens länSkellefteå71 91072 03172 96801207
Kronobergs länMarkaryd9 5719 7799 90121208
Värmlands länGrums9 4088 9459 056-51209
Östergötlands länVadstena7 5277 4077 497-21210
Kronobergs länTingsryd12 79312 26012 403-41211
Västra Götalands länTanum12 25212 45512 59721212
Östergötlands länKinda9 9469 7959 907-21213
Gävleborgs länOckelbo6 0515 8495 915-31214
Västra Götalands länFärgelanda6 8246 4956 568-51215
Gävleborgs länLjusdal19 38419 02719 224-21216
Västra Götalands länMariestad23 89524 04324 29111217
Värmlands länForshaga11 51511 37911 496-11218
Dalarnas länGagnef10 13110 07910 181-11219
Västerbottens länRobertsfors7 0666 7716 837-41220
Västra Götalands länVårgårda10 75611 16511 26841221
Gävleborgs länHudiksvall37 00436 97537 30201222
Kalmar länTorsås7 2406 9437 002-41223
Västra Götalands länGullspång5 5955 2295 270-71224
Västerbottens länVännäs8 4128 5938 65921225
Västra Götalands länVara16 00815 66215 782-21226
Norrbottens länJokkmokk5 5345 0725 108-81227
Östergötlands länValdemarsvik8 1227 7477 798-51228
Västra Götalands länMunkedal10 28410 20510 270-11229
Norrbottens länArvidsjaur6 8146 4716 511-51230
Värmlands länArvika26 26525 84125 997-21231
Västra Götalands länOrust15 18815 01015 099-11232
Dalarnas länRättvik10 88610 75910 818-11233
Västra Götalands länLysekil14 65714 46414 531-10234
Kalmar länMönsterås13 10313 14413 19800235
Värmlands länKil11 81311 80211 84600236
Värmlands länSäffle16 08015 36615 417-40237
Norrbottens länÄlvsbyn8 6558 1838 206-50238
Västra Götalands länSkara18 57818 71118 76010239
Västra Götalands länSotenäs9 3119 0069 024-30240
Västernorrlands länTimrå17 74717 98718 00310241
Östergötlands länÖdeshög5 5165 2365 226-50242
Värmlands länÅrjäng9 8009 8699 84010243
Västra Götalands länGrästorp5 7625 6445 626-20244
Västernorrlands länÅnge10 6929 4939 460-110245
Kronobergs länUppvidinge9 4669 3199 282-20246
Dalarnas länVansbro7 0616 7156 685-50247
Västernorrlands länSollefteå20 97619 78319 649-6-1248
Östergötlands länBoxholm5 2425 3285 2872-1249
Kalmar länBorgholm11 06710 68110 587-3-1250
Västerbottens länLycksele12 70112 17712 068-4-1251
Västerbottens länNorsjö4 4664 1764 138-6-1252
Södermanlands länFlen16 41216 44016 2650-1253
Västerbottens länVindeln5 7525 3715 305-7-1254
Dalarnas länÄlvdalen7 4457 0356 945-6-1255
Jämtlands länHärjedalen10 88910 26210 123-6-1256
Örebro länDegerfors10 0939 5439 407-5-1257
Västra Götalands länTranemo11 80411 61911 450-2-1258
Norrbottens länHaparanda10 1849 8319 679-3-2259
Västra Götalands länKarlsborg6 8986 7646 652-2-2260
Västerbottens länÅsele3 3222 8322 781-15-2261
Norrbottens länGällivare19 07718 12317 781-5-2262
Norrbottens länÖverkalix3 8723 3953 329-12-2263
Västmanlands länSkinnskatteberg4 7614 4724 382-6-2264
Gävleborgs länHofors10 1979 4359 241-7-2265
Norrbottens länKalix17 48316 24815 900-7-2266
Dalarnas länMalung-Sälen10 51310 0369 816-5-2267
Västerbottens länNordmaling7 4707 0606 901-5-2268
Värmlands länMunkfors3 9953 6633 580-8-2269
Värmlands länFilipstad11 01710 62510 381-4-2270
Västernorrlands länKramfors20 10718 35917 916-9-2271
Jämtlands länBräcke7 1926 4556 274-10-3272
Kalmar länHögsby6 0665 8575 683-3-3273
Jämtlands länRagunda5 7965 3875 222-7-3274
Jämtlands länBerg7 6967 0326 780-9-4275
Värmlands länStorfors4 5424 0323 884-11-4276
Västerbottens länStoruman6 5075 9435 708-9-4277
Värmlands länTorsby12 96011 91011 430-8-4278
Jämtlands länStrömsund12 93111 71211 233-9-4279
Norrbottens länArjeplog3 1592 8872 766-9-4280
Norrbottens länÖvertorneå5 2294 6034 378-12-5281
Norrbottens länPajala6 7986 1935 888-9-5282
Värmlands länHagfors13 33711 82411 217-11-5283
Västerbottens länMalå3 4213 1092 943-9-5284
Västerbottens länSorsele2 9052 5162 376-13-6285
Örebro länAskersund11 46111 15110 522-3-6286
Västerbottens länVilhelmina7 3276 8296 431-7-6287
Västerbottens länDorotea3 0822 7402 548-11-7288
Örebro länLjusnarsberg5 3174 9284 576-7-7289
Örebro länLaxå6 1365 6565 138-8-9290

Mats Forsberg, VD

 

Prognoser utifrån befolkningsregister räcker inte

– stora grupper av asylsökande riskerar att försvinna i planeringsunderlagen

Politiker och tjänstemän i Sveriges 290 kommuner befinner sig sedan sommaren i en exceptionell situation med anledning av det stora antalet människor som söker asyl i Sverige. Detta påverkar radikalt planeringsförutsättningar och resursallokering inom bl.a. skola och socialtjänst. En fråga som dyker upp i sammanhanget är om befintliga befolkningsprognoser därför bör uppdateras under innevarande prognosår. Behovet kan verka uppenbart, men frågan är hur det görs på ett bra sätt. I det följande försöker vi reda ut tre aspekter som medför osäkerhet i befolkningsprognoserna i samband med en omfattande flyktingmottagning.

Osäkerhet #1 – Stora skillnader mellan antalet folkbokförda och faktiskt antal människor i en kommun
Modeller för befolkningsprognoser utgår vanligtvis från Skatteverkets folkbokföringsregister. I en situation med omfattande flyktingmottagande i många av Sveriges kommuner och långa handläggningstider för asylprövning kan det ta upp till ett par år innan beslut fattas om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring i en kommun är möjlig. Under den tiden är asylsökande osynliga i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser. Detta leder i sin tur till att dimensionering av framför allt grundskola riskerar att bygga på prognoser som visar ett för litet antal barn i skolålder.

Osäkerhet #2 – Det är oklart var asylsökande idag kommer att befinna sig om ett år eller fem
En annan omständighet som skapar betydande osäkerhet är den rörlighet som kan antas finnas hos asylsökande, både på kort och lång sikt. Vi bör räkna med betydande omflyttningar mellan såväl kommuner som länder. Det är också svårt att förutse hur omfattande en återflyttning till ett hemland kommer att bli eller när den kan bli aktuell. Lagförändringen gällande tillfälliga uppehållstillstånd kommer sannolikt också att få konsekvenser, om än svåra att förutse. Således är viktigt för många kommuner att arbeta med flera scenarios vid befolkningsprognoser.

Osäkerhet #3 – Migrationsverkets prognoser gäller riket som helhet – inte enskilda kommuner
DN publicerade nyligen en artikel där det framgår att SCB – på regeringens uppdrag – har genomfört en ny beräkning avseende flyktingmottagningens betydelse för befolkningsutvecklingen i Sverige. I artikeln anges bl.a. att Sveriges folkmängd förväntas uppgå till nästan 10 177 000 år 2017, vilket motsvarar en ökning med cirka 123 000 personer jämfört med SCB:s prognos från i våras. SCB:s prognoser vilar i sin tur bl.a. på prognoser avseende beviljade uppehållstillstånd från Migrationsverket. Migrationsverket gör dock inga prognoser avseende flyktingsmottagandets fördelning mellan landets kommuner. Det är upp till enskilda kommuner att bilda sig en uppfattning om hur många flyktingar som kan förväntas till den egna kommunen. En utgångspunkt är dock Migrationsverkets riksprognoser samt förekommande överenskommelser och fördelningskvoter. Den säkraste informationskällan – åtminstone på kort sikt – torde dock vara de olika verksamheter i kommunen som vardagligen möter gruppen asylsökande.

Så – vad är då ett bra sätt att möta denna osäkerhet i planeringsunderlagen? Eftersom det finns en betydande diskrepans mellan folkbokföringsregistret och det faktiska antalet människor i en kommun, torde en delårsuppdatering utifrån befolkningsregistret vara ganska meningslös. Vi föreslår istället att befolkningsprognoser även fortsättningsvis genomförs på årlig basis, men att prognosen kontinuerligt kompletteras med aktuell information om hur många asylsökande i olika åldrar som faktiskt finns i en kommun.

Följande diagram visar hur ett sådant förfarande skulle kunna se ut för hela Sverige. Av diagrammet framgår dels Statisticons registerbaserade prognos för år 2015, dels hur många asylsökande ensamkommande barn respektive övriga asylsökande som kan förväntas under år 2015. Detta baseras på aktuella data från Migrationsverket avseende inkomna asylansökningar per den första december 2015. Den åldersmässiga fördelningen avseende asylansökningar från barnfamiljer och övriga vuxna är baserad på åldersfördelningen hos utrikes inflyttare år 2014.

Dec2015
Det totala antalet asylsökande ensamkommande barn antas i diagrammet ovan uppgå till 35 000 för helåret 2015. Detta är Statisticons uppskattning utifrån Migrationsverkets statistik som anger 32 180 inkomna ansökningar om asyl rörande ensamkommande barn per den 1 december 2015. Det totala antalet ansökningar om asyl rörande barnfamiljer och övriga vuxna antas i diagrammet ovan uppgå till 150 000. Även detta är en uppskattning baserad på Migrationsverkets statistik per den 1 december 2015 som visar att drygt 117 000 ansökningar om asyl rör barnfamiljer och övriga vuxna.

Även om antalet asylsökande per åldersklass kan förefalla vara relativt litet i förhållande till den befintliga och folkbokförda befolkningen, torde flyktingsmottagningen ändå vara en utmaning i många av Sveriges kommuner. Inom skolverksamheten kommer det till exempel att finnas ett behov av förhållandevis snabbt kunna skala upp och ned både lärarresurser och lokaler. Det kan råda en betydande osäkerhet i vilken utsträckning de asylsökande barnen blir kvar i kommunen.

Vi hoppas att vi med detta inlägg har kunnat klargöra några viktiga aspekter rörande flyktingsmottagning i samband med framtagning och tolkning av befolkningsprognoser samt visat på en möjlig ansats för att hantera utmaningen i form av scenarios. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Mats Forsberg, VD

Tio nyanser av Sverige

– en socioekonomisk resa i nya landskap

Situationen i landets kommuner är föremål för en kontinuerlig debatt och diskussion. Regionalpolitiska utredningar genomförs och viktiga beslut kommer att fattas som har bäring på det kommunala Sverige. Det talas om skillnaden mellan stad och land, urbanisering och avfolkning, rika och fattiga kommuner. Öppna jämförelser och rankinglistor används flitigt – med risk för att vi inte ser skogen för alla träd. Samtidigt är förenklingar nödvändiga för att vi ska kunna förstå verkligheten. Kan man på något sätt sammanfatta det socioekonomiska läget i Sveriges kommuner? Skulle vi rent av kunna visualisera en bild av det socioekonomiska läget i Sverige? Vi har gjort ett försök.

Baserat på tio variabler avseende befolkningens socioekonomiska egenskaper i kommunerna har vi tagit fram en modell som skapar kluster av kommuner med gemensamma egenskaper i termer av befolkningsstruktur, inkomst, utbildning, arbetslöshet och ohälsa. Se not sist i inlägget för en mer detaljerad beskrivning av metoden.

Resultatet blev en ny karta över Sverige. Geografiska landskap har ersatts av socioekonomiska landskap som samlar kommuner med likartade socioekonomiska egenskaper, oavsett var de finns geografiskt. Vi använder själva underlaget för att kunna bistå kommuner med bättre beslutsunderlag i samband med bl.a. befolkningsprognoser och omvärldsanalyser. Intresset för landskapet har varit så stort att vi nu väljer att publicera arbetet.

I det följande kommer vi att genomföra en resa genom Sverige (se den zoomningsbara kartan nedan). Vi börjar resan i den del av Sverige vi kan kalla det lila landskapet. Här hittar vi 32 kommuner som tillsammans utgör 11 procent av landets hela befolkning. I det här landskapet har invånarna en hög högutbildningsnivå, ett arbete med hög inkomst och en låg ohälsa. I landskapet finns många barnfamiljer och därmed en stark återväxt av nya generationer. Exempel på kommuner vi hittar här är Lomma, Sollentuna, Partille, Vellinge, Danderyd och Mölndal. Flertalet ligger på pendlingsavstånd till någon av våra tre storstäder Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Resan fortsätter till det orange landskapet. Här återfinns 50 kommuner med tillsammans 54 procent av landets befolkning. Här hittar vi de tre storstäderna och kommuner med universitet och högskolor. Vi hittar också traditionellt starka industristäder. Landskapet kan sägas representera ett mångfaldens Sverige och gruppen kommuner är heterogen i många socioekonomiska avseenden. Även i det här landskapet finns en hög utbildningsnivå, höga inkomster och låga ohälsotal. Det finns en generationsåterväxt och en förhållandevis hög andel av befolkningen är född utanför EU/EFTA-området.

Nästa stopp gör vi i det gröna landskapet. Här hittar vi 72 kommuner med motsvarande 16 procent av landets befolkning. Många av Sveriges turistorter som Åre, Tjörn, Sotenäs, Leksand och Strömstad finns här. Inkomstnivåerna är förhållandevis höga, andelen förvärvsarbetande är hög och andelen invånare med ekonomiskt bistånd är låg. En väsentlig skillnad jämfört med föregående landskap är att vi i dessa kommuner hittar en åldrande befolkningsstruktur med en lägre generationsåterväxt.

Vårt näst sista stopp på resan gör vi i det blå landskapet. Här påträffar vi 13 procent av landets befolkning i 71 kommuner. Befolkningen i dessa kommuner har en lägre utbildningsnivå, en högre arbetslöshet och en lägre inkomstnivå. Även här noteras en åldrande befolkningsstruktur. Exempel på kommuner är Katrineholm, Lessebo, Hässleholm, Härnösand, Kristinehamn och Munkedal.

Till sist kommer vi fram till det gula landskapet. Här hittar vi 65 kommuner med 6 procent av landets befolkning. Kännetecknande för dessa kommuner är framför allt en starkt åldrande befolkningsstruktur, låg generationsåterväxt samt låga inkomst- och utbildningsnivåer. Simrishamn, Mellerud, Vansbro, Valdemarsvik, Storuman och Rättvik är några exempel – det vill säga kommuner som vi återigen hittar lite varstans på vår vanliga geografiska karta.

Geografiskt definierade landskap är svåra att rita om. Det socioekonomiska landskapet som vi har beskrivit i detta inlägg är dock ett resultat av beslut och handlingar. Därför kan vi också – om vi tycker att det behövs och vi vill – med gemensamma beslut och handlingar rita om landskapet. Det handlar om politisk vilja och kommunal solidaritet.

Vår förhoppning är att detta sätt att betrakta Sverige och att förhålla sig till de många olika nyanserade aspekterna av livet i en kommun kan vara en utgångspunkt för hur vi målsätter och planerar för kommunal och regional utveckling. Dels bör landskapet kunna utgöra en bas för nationella beslut om t.ex. strukturinvesteringar eller utjämningssystem. Dels bör landskapet kunna bidra till en nykter självbild som bör finnas på kommunal nivå.

TioNyanserAvSverigeMedCirkel

Not: Vi hoppas att detta sätt att beskriva Sverige kan inspirera till fortsatt användning av mer avancerade statistiska metoder för att beskriva och förstå vår samtid. Inte minst i samband utvecklingen av öppna jämförelser. Vi har i analysen använt följande variabler: Andelen öppet arbetslösa i åldern 20-64 år, andelen invånare med ekonomiskt bistånd, antalet sjukdagar per invånare, andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år, nettoinkomst 20 år+ (median), andelen invånare med eftergymnasial utbildning, andelen elever behöriga till gymnasieskola, andelen invånare födda utanför EU/EFTA samt antalet unga (0-19 år) respektive gamla (65 år +) i förhållande till befolkning i arbetsför ålder (20-64 år). Uppgifterna avser år 2012 och är hämtade från officiella datakällor. Vi kommer inom kort att uppdatera med senare års data. Metoden vi har använt heter random forest.
Not2: Grafiska layouten på bilden uppdateras 20160526.

Mats Forsberg, VD

Sverige utan utrikes inflyttning

– en situation med färre unga och fler äldre

För ett par veckor sedan publicerade många dagstidningar en nyhet från TT som utgick från en rapport från EU-kommissionen. Det framgick bl.a. att det om 30 år kommer att gå två yrkesverksamma på varje pensionär i Europa, motsvarande en fördubbling av den demografiska försörjningsbördan. I höst ska EU komma med rekommendationer till EU-ländernas regeringar om hur situationen med den åldrande befolkningen ska tacklas.

Av nyheten framgick vidare att situationen i Sverige är förhållandevis gynnsam med ett högt arbetskraftsdeltagande, en hög pensionsålder samt en relativt stor invandring. I detta inlägg gör vi ett försök att visa hur stor betydelse utrikes inflyttning har för utvecklingen av Sveriges folkmängd. Utgångspunkten är de kommunvisa befolkningsprognoser som vi presenterat i tidigare inlägg. Vi ändrar dock antagandet om inflyttning för varje kommun där vi istället beräknar antalet inflyttade under prognosperioden utifrån den historiska inflyttartrenden exklusive utrikes inflyttning – dvs. vi baserar vår trendframskrivning av antalet inflyttare på enbart den inrikes inflyttning som har skett till kommunerna under de senaste åren. Detta är givetvis ett extremt och högst orealistiskt scenario med förenklade antaganden, men ger en bild av vilken betydelse utrikes inflyttning har. Observera att vi med utrikes inflyttare avser varje person som flyttar till Sverige oavsett orsak och bakgrund.

Av diagrammet nedan framgår dels hur folkmängden i varje svenskt län förväntas utvecklas procentuellt mellan åren 2014 och 2024 enligt vår huvudprognos (gröna staplar till höger), dels hur motsvarande utveckling skulle se ut om utrikes inflyttning upphörde helt (orange staplar till vänster).

BefolkningEjUtrikes2

För det första kan vi konstatera att Sverige som helhet landar på en folkökning år 2024 motsvarande en procent i scenariot utan utrikes inflyttning istället för huvudprognosens 12 procent. Detta kan verka förvånande med tanke på att vi som befolkning har ett för lågt barnafödande för att upprätthålla folkmängden. Förklaringen till att vi trots detta ser en ökning av folkmängden under de kommande tio åren är befolkningens åldersstruktur. Under prognosperioden kommer det att födas ett stort antal barn på grund av att den barnafödande generationen – 90-talisterna – är relativt stor. Samtidigt är den generation som förväntas gå ur tiden relativt liten, nämligen 30-talisterna.

Ser vi till enskilda län i Sverige framgår dock stora skillnader. Hälften av länen förväntas i scenariot uppleva en minskad folkmängd. I Norrbotten, Värmland och Jämtland skulle folkminskningen bli som störst, motsvarande mellan fem och sju procent. I länen Stockholm, Uppsala och Halland skulle folkmängden öka som mest, motsvarande tre till fem procent, trots utebliven utrikes inflyttning.

I tabellen nedan och på månadens karta framgår motsvarande scenario för enskilda kommuner. I Uppvidinge, Järfälla, Sundbyberg och Vingåker observeras den största nettoeffekten av utebliven invandring under prognosperioden, motsvarande mellan 25 och 40 procentenheter mindre folkmängd. I Uppvidinge förväntas folkmängden öka med 8 procent fram till år 2024 i vår huvudprognos. I scenariot utan utrikes inflyttningen förväntas istället en minskning motsvarande 32 procent under samma tidsperiod. I Sundbyberg ökar folkmängden med 21 procent i scenariot istället för med 47 procent i huvudprognosen.

Om vi istället för en prognoshorisont på 10 år hade tittat ytterligare 10 eller 20 år fram i tiden, skulle vi med ett fortsatt antagande om utebliven utrikes inflyttning sannolikt kunnat konstatera en väsentligt minskad folkmängd i landet som helhet och i flertalet av landets län. Vi skulle också observera lika alarmerande försörjningskvoter i Sverige som EU-kommissionen befarar för flertalet länder i Europa. Utrikes inflyttare representerar nämligen i huvudsak yngre ålderskategorier och utgör därmed det tillskott en åldrande befolkningsstruktur behöver. Kanske blir det så att vi inom kort kommer att uppleva en kraftig konkurrens om såväl utom- som inomeuropeiska flyttare i yngre åldrar?

KommunFolkmängd 2014Folkmängd 2024Förändring 2014 - 2024Folkmängd utan utrikes inflyttning 2024 Förändring utan utrikes inflyttning 2014 - 2024
Uppvidinge922299818%6313-32%
Ljusnarsberg49134151-16%3530-28%
Sorsele25652321-10%1858-28%
Hagfors1192110949-8%8916-25%
Storfors41063717-9%3145-23%
Filipstad1061310511-1%8131-23%
Laxå56645216-8%4358-23%
Haparanda97769367-4%7637-22%
Hultsfred1373813091-5%11054-20%
Åsele28382538-11%2288-19%
Vilhelmina68486211-9%5530-19%
Malå31152810-10%2547-18%
Strömsund1187311584-2%9710-18%
Dorotea27572543-8%2264-18%
Högsby57825493-5%4757-18%
Torsby1199211344-5%9972-17%
Bräcke64635772-11%5375-17%
Årjäng980499451%8187-16%
Härjedalen102249832-4%8544-16%
Överkalix34093137-8%2854-16%
Eda84538385-1%7121-16%
Boden27887302058%23531-16%
Bengtsfors95568844-7%8078-15%
Hylte102789697-6%8704-15%
Valdemarsvik76577313-4%6510-15%
Övertorneå47114480-5%4007-15%
Arjeplog29072610-10%2474-15%
Vingåker8919983310%7595-15%
Norberg57195620-2%4872-15%
Berg70676662-6%6027-15%
Lindesberg23269243535%19848-15%
Skinnskatteberg44344065-8%3789-15%
Flen1624215294-6%13892-14%
Borgholm1068110015-6%9145-14%
Ånge94848897-6%8125-14%
Sävsjö111001222510%9549-14%
Säffle1533414783-4%13228-14%
Söderhamn2545624965-2%21962-14%
Gällivare18231183881%15741-14%
Hällefors69366281-9%5997-14%
Älvsbyn81718013-2%7066-14%
Jokkmokk508651541%4404-13%
Hofors94319171-3%8188-13%
Lessebo825689148%7192-13%
Kramfors1843517882-3%16112-13%
Svenljunga1036510099-3%9063-13%
Karlsborg678669452%5948-12%
Kiruna232412603512%20384-12%
Norsjö418041890%3671-12%
Tingsryd12198125503%10716-12%
Pajala63035794-8%5572-12%
Ljusdal18949192982%16769-12%
Malung-Sälen99699402-6%8825-11%
Färgelanda650267985%5762-11%
Mellerud89368496-5%7919-11%
Sollefteå1977619501-1%17536-11%
Gullspång52404809-8%4649-11%
Danderyd32295350028%28670-11%
Grums895891282%8021-10%
Lysekil1429913958-2%12850-10%
Älmhult159081780712%14321-10%
Tranemo11640118652%10494-10%
Töreboda907292732%8181-10%
Älvdalen70526797-4%6359-10%
Storuman59555567-7%5373-10%
Simrishamn1890518494-2%17071-10%
Ockelbo57655648-2%5208-10%
Kalix1630715263-6%14762-9%
Degerfors95319405-1%8630-9%
Askersund1111910561-5%10072-9%
Nordanstig949399385%8599-9%
Dals-Ed47644694-1%4316-9%
Munkfors36563523-4%3313-9%
Bjurholm245125173%2227-9%
Ragunda54405298-3%4946-9%
Surahammar99189106-8%9044-9%
Vindeln53835242-3%4910-9%
Vansbro66946386-5%6113-9%
Lycksele1220811933-2%11152-9%
Mönsterås13057134243%11928-9%
Sunne13099131570%11969-9%
Ronneby28221301477%25786-9%
Nordmaling70856713-5%6474-9%
Hedemora15085159536%13851-8%
Vimmerby15297156212%14055-8%
Arvika25771264072%23712-8%
Vetlanda26647277414%24531-8%
Gislaved2873728160-2%26458-8%
Skellefteå72024766606%66512-8%
Tjörn1513514519-4%14007-7%
Båstad14419150474%13344-7%
Timrå18025182251%16751-7%
Gnosjö950995320%8847-7%
Munkedal10243102490%9548-7%
Sotenäs89318655-3%8326-7%
Ovanåker11432119935%10668-7%
Ödeshög52405126-2%4890-7%
Härnösand24755247990%23139-7%
Avesta22022236017%20588-7%
Robertsfors672467480%6302-6%
Oskarshamn26301275035%24679-6%
Forshaga11379113760%10683-6%
Västervik3592035609-1%33817-6%
Kinda979597930%9225-6%
Åmål1232612153-1%11620-6%
Ydre366037884%3453-6%
Rättvik1074810615-1%10148-6%
Arvidsjaur648464870%6126-6%
Ludvika26030269904%24671-5%
Gagnef10024101081%9501-5%
Mora20006201931%18963-5%
Klippan16733171222%15878-5%
Bollnäs26394275674%25058-5%
Hudiksvall36924386975%35089-5%
Torsås6925763310%6590-5%
Vadstena739376534%7043-5%
Grästorp563056350%5363-5%
Vänersborg37890390423%36114-5%
Kungsör826983231%7883-5%
Emmaboda900996447%8596-5%
Tidaholm12617126380%12041-5%
Herrljunga937697033%8949-5%
Olofström13031135724%12439-5%
Aneby642665252%6136-5%
Kristinehamn24114252995%23045-4%
Sala21925223522%21056-4%
Örkelljunga9733104587%9350-4%
Leksand15252157743%14661-4%
Tanum12346124951%11868-4%
Vaxholm11329116773%10913-4%
Älvkarleby916997206%8836-4%
Ljungby27522297848%26534-4%
Orust15054151761%14516-4%
Orsa681272186%6569-4%
Värnamo33334358938%32175-3%
Nora10352106082%10003-3%
Svalöv13460141745%13010-3%
Finspång211502535020%20452-3%
Fagersta13133134923%12723-3%
Mariestad2392123692-1%23175-3%
Mark33887354325%32831-3%
Sundsvall973381038297%94393-3%
Skara18747200997%18190-3%
Alvesta195032226914%18958-3%
Heby13490143046%13137-3%
Markaryd95491101115%9300-3%
Lidingö454655022110%44320-3%
Östhammar21374217062%20860-2%
Boxholm532254262%5198-2%
Götene13080131571%12787-2%
Vellinge34110362906%33372-2%
Hjo888592614%8712-2%
Karlskrona64348686347%63125-2%
Salem16140165332%15853-2%
Gotland57255598535%56240-2%
Vännäs861691236%8466-2%
Nässjö299073407514%29393-2%
Hässleholm50565550439%49705-2%
Östra Göinge138641577614%13648-2%
Burlöv172111925512%16945-2%
Eksjö165981859812%16346-2%
Ulricehamn23244248027%22899-1%
Hallsberg15315162366%15090-1%
Trollhättan569296563115%56174-1%
Ängelholm40229434188%39721-1%
Höganäs25298275189%24995-1%
Östersund60495661139%59800-1%
Vaggeryd13229142007%13077-1%
Örnsköldsvik55248584366%54620-1%
Hörby14927156735%14759-1%
Håbo20034211245%19837-1%
Krokom14648153095%14519-1%
Trelleborg42973462778%42596-1%
Vara15597161033%15464-1%
Åstorp150611670211%14938-1%
Mjölby26428280186%26219-1%
Karlshamn31598340398%31355-1%
Sjöbo18415191094%18279-1%
Ystad28771307567%28608-1%
Åtvidaberg11472122367%11407-1%
Katrineholm332683681011%331260%
Vårgårda11089113222%110460%
Mullsjö710972642%70820%
Eslöv32179351529%321020%
Sölvesborg16959181437%169190%
Falkenberg42433457178%423460%
Södertälje9223511199021%921140%
Karlskoga30054319196%300290%
Falköping321853570511%321930%
Lidköping38761412206%388530%
Nybro197142182611%197890%
Luleå75966806626%763310%
Bromölla12400135369%124600%
Österåker41180444058%414181%
Skurup15167163418%152611%
Göteborg54114562839916%5458121%
Laholm23781257148%240151%
Lekeberg7363817511%74361%
Tierp20245218278%204471%
Säter10886116667%110031%
Lilla Edet13031137065%131731%
Piteå41508437215%419611%
Perstorp717473422%72551%
Borås10702212160014%1082351%
Arboga136311494710%137921%
Motala42556447595%430641%
Tibro10864112594%109941%
Tranås18416194316%186481%
Staffanstorp22994245067%232891%
Essunga553859207%56091%
Borlänge507155707913%513741%
Gnesta105131236818%106752%
Osby128281458414%130272%
Oxelösund11551121645%117322%
Falun56896617369%578212%
Smedjebacken107121220714%108912%
Strömstad126941495418%129082%
Kumla21016223226%213952%
Nynäshamn270413094314%275742%
Tyresö45390495539%462882%
Tomelilla13007133763%132662%
Söderköping14268149295%145572%
Öckerö12645134486%129102%
Bjuv148941678013%152062%
Landskrona435745108817%444992%
Svedala20248215196%207022%
Hallstahammar155961738611%159462%
Kungälv423344698011%433862%
Skövde531346011513%544643%
Nyköping535085990312%548663%
Botkyrka8890110656820%911753%
Höör15770170808%161813%
Västerås14370216455115%1477503%
Malmö31810738636321%3271283%
Kristianstad818269275113%841783%
Umeå1196131308329%1232673%
Helsingborg13534416181620%1395203%
Kävlinge29808317356%307313%
Sandviken378334280713%390113%
Habo111101217610%114673%
Trosa11864128408%122513%
Åre105551209615%109083%
Halmstad9553210772613%987473%
Uddevalla535176048913%553253%
Enköping411634641413%425613%
Karlstad88350952668%914814%
Stenungsund25275270177%261814%
Haninge824079944221%855664%
Eskilstuna10092311819217%1048704%
Linköping15188117477815%1580444%
Uppsala20736224025916%2158864%
Köping253762825711%264234%
Mörbylånga14498157238%150984%
Kil11885125586%123934%
Lund11596813795819%1210314%
Mölndal629277021512%658865%
Växjö8697010070716%911085%
Jönköping13214015001814%1384635%
Upplands Väsby418164850816%438965%
Kalmar646767291713%679185%
Värmdö405414635414%426185%
Norrköping13528315772917%1424635%
Kungsbacka782198718711%827476%
Hammarö15256166809%161506%
Norrtälje57568625659%609656%
Stockholm911989110639121%9663746%
Gävle9831411252214%1042236%
Upplands-Bro252872956717%268196%
Varberg604226697411%642386%
Täby673347902717%718357%
Lomma229462580012%245417%
Ekerö266983073615%285567%
Strängnäs338783856514%362507%
Alingsås391884472514%419837%
Ale284233118910%305858%
Lerum397714489413%428348%
Järfälla707019954241%765318%
Partille365284182214%397509%
Bollebygd8652961811%94379%
Örebro14261816675017%15640210%
Sollentuna693258308120%7620810%
Huddinge10418512696222%11465910%
Nykvarn98151158518%1080710%
Vallentuna319693700416%3530210%
Härryda362914166215%4018311%
Nacka9621711612921%10712211%
Solna740419416627%8341813%
Sigtuna440855421223%5018914%
Knivsta161052018525%1887717%
Sundbyberg440906502147%5340521%

Mats Forsberg, VD

Ökad efterfrågan på förskoleplatser i 3 av 4 kommuner

– om vi fortsätter sätta barn till världen i samma takt som nu

Förra inlägget handlade om den åldrande befolkningen i Sverige. Vi tittade också på relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder. Ett budskap var att ökningen av antalet äldre i en kommun förvisso innebär en utmaning, men att en samtidig minskning av den arbetsföra befolkningen är en dubbel utmaning. I detta inlägg vänder vi blicken mot en yngre grupp i vår befolkning – barn i förskoleåldern 1-5 år.

Antal barn i förskoleåldern förväntas i vår prognos öka från 586 000 år 2014 till 663 000 år 2024. Det betyder att den ökning som pågått sedan början av 2000-talet fortsätter. Förklaringen till den fortsatta ökningen finns i landets demografiska struktur där de stora barnkullarna från åren kring 1990 nu befinner sig i barnafödande ålder.

BefolkningFbarn

Oavsett om antalet barn ökar eller minskar har de flesta kommuner ett betydande anpassningsbehov inom förskoleverksamheten. I tre av fyra kommuner förväntas en ökning i åldersgruppen 1-5 år, se månadens karta och tabellen nedan. Järfälla och Sundbyberg – två kommuner i en mycket stark expansiv fas – står i en särklass med en ökning motsvarande drygt 50 procent under den kommande tioårsperioden. Därefter följer Finspång (+33 procent), Markaryd +30 procent) och Sandviken (+30 procent). I en av fyra kommuner förväntas istället en minskning av antalet barn i förskoleålder. Störst minskning återfinns i Ljusnarsberg (-27 procent), Sorsele (-21 procent) och Älvdalen (-20 procent).

Vissa kommuner kan också beskrivas som småbarnskommuner, dvs. de har en relativt stor andel barn i åldrarna 1-5 år. År 2014 toppades listan av Habo (8,2 procent), Knivsta (7,9 procent) och Härryda (7,8 procent). Fram till år 2024 förväntas Knivsta (7,8 procent) byta plats med Habo (7,4 procent) och Huddinge (7,4 procent) ersätta Härryda på en tredjeplats. I andra änden av denna småbarnsskala befinner sig år 2014 Åsele (3,3 procent), Övertorneå (3,6 procent) och Överkalix (3,6 procent). För år 2024 finns där i stället Ljusnarsberg (3,3 procent), Sotenäs (3,6 procent) och Borgholm (3,7 procent).

Vår prognos bygger på antagandet om en fortsatt hög invandring till Sverige med konsekvensen att flertalet kommuner växer trots en fortsatt urbanisering. Vi antar också att barnafödandet fortsätter på de senaste årens nivå. Det som ytterst kommer att avgöra utvecklingen i åldersgruppen 1-5 år är dock barnfamiljernas praktiska förutsättningar att leva i ett lokalsamhälle – eller snarare deras förväntningar om framtida möjligheter. Kan generationsväxling ske i befintligt bostadsbestånd? Byggs nya och familjeanpassade bostäder? Om det inte finns arbete på orten, kan pendling ske till arbete någon annanstans? Kommer det att finnas en fungerande och väl dimensionerad förskola på tillgängligt avstånd?

I Sverige finns också en tradition av offensiv familjepolitik som sannolikt har påverkat den berg- och dalbana som födelsetalen uppvisar historiskt (se diagrammet ovan). Hur kommer den nationella familjepolitiken att utformas och påverkas av andra politikområden?

LänKommunAntal barn (1-5 år) 2014Antal barn (1-5 år) 2024Procentuell förändring 2014-2024Andel barn (1-5 år) av total folkmängd
Blekinge länKarlshamn1 6841 93615%5,7%
Blekinge länKarlskrona3 6863 8996%5,7%
Blekinge länOlofström59866311%4,9%
Blekinge länRonneby1 5391 71712%5,7%
Blekinge länSölvesborg9011 00512%5,5%
Dalarnas länAvesta1 1341 27813%5,4%
Dalarnas länBorlänge3 1043 66418%6,4%
Dalarnas länFalun3 3123 75613%6,1%
Dalarnas länGagnef584571-2%5,6%
Dalarnas länHedemora71879110%5,0%
Dalarnas länLeksand7237392%4,7%
Dalarnas länLudvika1 4131 62015%6,0%
Dalarnas länMalung-Sälen456408-11%4,3%
Dalarnas länMora1 0011 0131%5,0%
Dalarnas länOrsa29532310%4,5%
Dalarnas länRättvik4004143%3,9%
Dalarnas länSmedjebacken53365523%5,4%
Dalarnas länSäter5746147%5,3%
Dalarnas länVansbro329320-3%5,0%
Dalarnas länÄlvdalen337271-20%4,0%
Gotlands länGotland2 9463 0403%5,1%
Gävleborgs länBollnäs1 3821 4807%5,4%
Gävleborgs länGävle5 7456 76818%6,0%
Gävleborgs länHofors4324422%4,8%
Gävleborgs länHudiksvall1 9222 0597%5,3%
Gävleborgs länLjusdal9229685%5,0%
Gävleborgs länNordanstig5355564%5,6%
Gävleborgs länOckelbo254248-2%4,4%
Gävleborgs länOvanåker56461810%5,2%
Gävleborgs länSandviken1 9232 49230%5,8%
Gävleborgs länSöderhamn1 2091 2866%5,2%
Hallands länFalkenberg2 3912 5858%5,7%
Hallands länHalmstad5 6096 49916%6,0%
Hallands länHylte577496-14%5,1%
Hallands länKungsbacka5 1375 5248%6,3%
Hallands länLaholm1 2821 41110%5,5%
Hallands länVarberg3 6173 8687%5,8%
Jämtlands länBerg3083070%4,6%
Jämtlands länBräcke253234-7%4,1%
Jämtlands länHärjedalen4104110%4,2%
Jämtlands länKrokom982975-1%6,4%
Jämtlands länRagunda2602714%5,1%
Jämtlands länStrömsund5745801%5,0%
Jämtlands länÅre57466215%5,5%
Jämtlands länÖstersund3 4833 7628%5,7%
Jönköpings länAneby366363-1%5,6%
Jönköpings länEksjö8581 08827%5,9%
Jönköpings länGislaved1 6061 556-3%5,5%
Jönköpings länGnosjö521497-5%5,2%
Jönköpings länHabo910903-1%7,4%
Jönköpings länJönköping8 3199 44814%6,3%
Jönköpings länMullsjö4364544%6,2%
Jönköpings länNässjö1 6932 05621%6,0%
Jönköpings länSävsjö6426968%5,7%
Jönköpings länTranås9881 08910%5,6%
Jönköpings länVaggeryd8749074%6,4%
Jönköpings länVetlanda1 5431 6014%5,8%
Jönköpings länVärnamo1 9302 0898%5,8%
Kalmar länBorgholm393370-6%3,7%
Kalmar länEmmaboda40849722%5,2%
Kalmar länHultsfred655646-1%4,9%
Kalmar länHögsby282261-7%4,8%
Kalmar länKalmar3 7324 35717%6,0%
Kalmar länMönsterås6897154%5,3%
Kalmar länMörbylånga917891-3%5,7%
Kalmar länNybro1 0281 20818%5,5%
Kalmar länOskarshamn1 3831 55913%5,7%
Kalmar länTorsås30434815%4,6%
Kalmar länVimmerby7908589%5,5%
Kalmar länVästervik1 7321 7863%5,0%
Kronobergs länAlvesta1 2391 46018%6,6%
Kronobergs länLessebo4624896%5,5%
Kronobergs länLjungby1 3781 61717%5,4%
Kronobergs länMarkaryd46760730%5,5%
Kronobergs länTingsryd54361814%4,9%
Kronobergs länUppvidinge47353814%5,4%
Kronobergs länVäxjö5 5696 66020%6,6%
Kronobergs länÄlmhult1 0051 15014%6,5%
Norrbottens länArjeplog133112-16%4,3%
Norrbottens länArvidsjaur31138122%5,9%
Norrbottens länBoden1 3081 55219%5,1%
Norrbottens länGällivare8801 06421%5,8%
Norrbottens länHaparanda495439-11%4,7%
Norrbottens länJokkmokk20524419%4,7%
Norrbottens länKalix699657-6%4,3%
Norrbottens länKiruna1 3491 70326%6,5%
Norrbottens länLuleå3 9994 42711%5,5%
Norrbottens länPajala2762750%4,7%
Norrbottens länPiteå2 1362 43614%5,6%
Norrbottens länÄlvsbyn3954083%5,1%
Norrbottens länÖverkalix1231349%4,3%
Norrbottens länÖvertorneå1681680%3,7%
Skåne länBjuv9481 04710%6,2%
Skåne länBromölla6877377%5,4%
Skåne länBurlöv1 2001 2746%6,6%
Skåne länBåstad680671-1%4,5%
Skåne länEslöv2 0582 2077%6,3%
Skåne länHelsingborg8 2989 98620%6,2%
Skåne länHässleholm2 7243 10614%5,6%
Skåne länHöganäs1 4391 4783%5,4%
Skåne länHörby8339018%5,8%
Skåne länHöör1 0021 0505%6,1%
Skåne länKlippan9229533%5,6%
Skåne länKristianstad4 8435 53514%6,0%
Skåne länKävlinge2 0872 054-2%6,5%
Skåne länLandskrona2 8923 40118%6,7%
Skåne länLomma1 7191 676-2%6,5%
Skåne länLund6 6507 76017%5,6%
Skåne länMalmö22 47426 93220%7,0%
Skåne länOsby74086116%5,9%
Skåne länPerstorp4134314%5,9%
Skåne länSimrishamn718698-3%3,8%
Skåne länSjöbo1 0561 0792%5,6%
Skåne länSkurup84596714%5,9%
Skåne länStaffanstorp1 6371 620-1%6,6%
Skåne länSvalöv7908194%5,8%
Skåne länSvedala1 4831 449-2%6,7%
Skåne länTomelilla7627580%5,7%
Skåne länTrelleborg2 5162 6596%5,7%
Skåne länVellinge1 9962 1246%5,9%
Skåne länYstad1 4091 5419%5,0%
Skåne länÅstorp9771 0699%6,4%
Skåne länÄngelholm2 1812 41511%5,6%
Skåne länÖrkelljunga5175476%5,2%
Skåne länÖstra Göinge75196228%6,1%
Stockholms länBotkyrka6 3937 51117%7,0%
Stockholms länDanderyd1 9732 0785%5,9%
Stockholms länEkerö1 9412 14110%7,0%
Stockholms länHaninge5 5846 74421%6,8%
Stockholms länHuddinge7 7519 39721%7,4%
Stockholms länJärfälla4 7507 25253%7,3%
Stockholms länLidingö2 8963 0345%6,0%
Stockholms länNacka6 9618 06116%6,9%
Stockholms länNorrtälje2 8283 0929%4,9%
Stockholms länNykvarn67173910%6,4%
Stockholms länNynäshamn1 5651 84518%6,0%
Stockholms länSalem1 1021 063-3%6,4%
Stockholms länSigtuna2 9873 68123%6,8%
Stockholms länSollentuna4 7515 49716%6,6%
Stockholms länSolna4 7356 04828%6,4%
Stockholms länStockholm59 91870 68318%6,4%
Stockholms länSundbyberg3 1964 80050%7,4%
Stockholms länSödertälje5 8837 13221%6,4%
Stockholms länTyresö2 9563 1266%6,3%
Stockholms länTäby4 5315 25116%6,6%
Stockholms länUpplands Väsby2 6493 15019%6,5%
Stockholms länUpplands-Bro1 7781 97411%6,7%
Stockholms länVallentuna2 3802 62910%7,1%
Stockholms länVaxholm696607-13%5,2%
Stockholms länVärmdö2 7472 9758%6,4%
Stockholms länÖsteråker2 6462 6942%6,1%
Södermanlands länEskilstuna6 1717 55022%6,4%
Södermanlands länFlen808685-15%4,5%
Södermanlands länGnesta62878926%6,4%
Södermanlands länKatrineholm1 8792 30823%6,3%
Södermanlands länNyköping3 0613 45813%5,8%
Södermanlands länOxelösund576561-3%4,6%
Södermanlands länSträngnäs2 0082 21210%5,7%
Södermanlands länTrosa6627199%5,6%
Södermanlands länVingåker43353223%5,4%
Uppsala länEnköping2 3712 89422%6,2%
Uppsala länHeby73381311%5,7%
Uppsala länHåbo1 2141 2684%6,0%
Uppsala länKnivsta1 2781 58224%7,8%
Uppsala länTierp1 0891 24314%5,7%
Uppsala länUppsala12 59214 49615%6,0%
Uppsala länÄlvkarleby499488-2%5,0%
Uppsala länÖsthammar1 1151 1776%5,4%
Värmlands länArvika1 3141 4158%5,4%
Värmlands länEda4694894%5,8%
Värmlands länFilipstad4845269%5,0%
Värmlands länForshaga657652-1%5,7%
Värmlands länGrums4394625%5,1%
Värmlands länHagfors482438-9%4,0%
Värmlands länHammarö1 0831 22213%7,3%
Värmlands länKarlstad4 8875 3039%5,6%
Värmlands länKil7277655%6,1%
Värmlands länKristinehamn1 2261 36011%5,4%
Värmlands länMunkfors152144-5%4,1%
Värmlands länStorfors173155-10%4,2%
Värmlands länSunne6126150%4,7%
Värmlands länSäffle6997162%4,8%
Värmlands länTorsby5265555%4,9%
Värmlands länÅrjäng487477-2%4,8%
Västerbottens länBjurholm121108-11%4,3%
Västerbottens länDorotea136128-6%5,1%
Västerbottens länLycksele688612-11%5,1%
Västerbottens länMalå160135-16%4,8%
Västerbottens länNordmaling356307-14%4,6%
Västerbottens länNorsjö226216-4%5,2%
Västerbottens länRobertsfors342337-2%5,0%
Västerbottens länSkellefteå3 8664 36513%5,7%
Västerbottens länSorsele134106-21%4,6%
Västerbottens länStoruman2582591%4,7%
Västerbottens länUmeå7 3377 7706%5,9%
Västerbottens länVilhelmina325285-12%4,6%
Västerbottens länVindeln299273-9%5,2%
Västerbottens länVännäs5395665%6,2%
Västerbottens länÅsele941006%3,9%
Västernorrlands länHärnösand1 2701 196-6%4,8%
Västernorrlands länKramfors74882610%4,6%
Västernorrlands länSollefteå9519682%5,0%
Västernorrlands länSundsvall5 4655 7024%5,5%
Västernorrlands länTimrå9659771%5,4%
Västernorrlands länÅnge374372-1%4,2%
Västernorrlands länÖrnsköldsvik3 0523 46914%5,9%
Västmanlands länArboga67485527%5,7%
Västmanlands länFagersta806785-3%5,8%
Västmanlands länHallstahammar9451 09916%6,3%
Västmanlands länKungsör450423-6%5,1%
Västmanlands länKöping1 3581 59417%5,6%
Västmanlands länNorberg319276-13%4,9%
Västmanlands länSala1 2691 236-3%5,5%
Västmanlands länSkinnskatteberg206195-6%4,8%
Västmanlands länSurahammar533482-10%5,3%
Västmanlands länVästerås8 4949 98118%6,1%
Västra Götalands länAle1 8862 0448%6,6%
Västra Götalands länAlingsås2 4042 79216%6,2%
Västra Götalands länBengtsfors422372-12%4,2%
Västra Götalands länBollebygd582576-1%6,0%
Västra Götalands länBorås6 5897 89620%6,5%
Västra Götalands länDals-Ed256227-11%4,8%
Västra Götalands länEssunga30135819%6,0%
Västra Götalands länFalköping1 9152 21416%6,2%
Västra Götalands länFärgelanda33539919%5,9%
Västra Götalands länGrästorp2812893%5,1%
Västra Götalands länGullspång218204-6%4,2%
Västra Götalands länGöteborg33 70638 30914%6,1%
Västra Götalands länGötene761709-7%5,4%
Västra Götalands länHerrljunga5305779%5,9%
Västra Götalands länHjo4995194%5,6%
Västra Götalands länHärryda2 8143 0749%7,4%
Västra Götalands länKarlsborg28231612%4,6%
Västra Götalands länKungälv2 7322 9127%6,2%
Västra Götalands länLerum2 8473 29316%7,3%
Västra Götalands länLidköping2 1442 2887%5,6%
Västra Götalands länLilla Edet7768175%6,0%
Västra Götalands länLysekil649593-9%4,3%
Västra Götalands länMariestad1 2161 2251%5,2%
Västra Götalands länMark1 8991 9483%5,5%
Västra Götalands länMellerud407381-6%4,5%
Västra Götalands länMunkedal542534-2%5,2%
Västra Götalands länMölndal4 2584 6299%6,6%
Västra Götalands länOrust6536764%4,5%
Västra Götalands länPartille2 7012 99811%7,2%
Västra Götalands länSkara9911 13414%5,6%
Västra Götalands länSkövde3 0563 61918%6,0%
Västra Götalands länSotenäs329307-7%3,6%
Västra Götalands länStenungsund1 6181 6452%6,1%
Västra Götalands länStrömstad79091115%6,1%
Västra Götalands länSvenljunga573519-9%5,1%
Västra Götalands länTanum6116201%5,0%
Västra Götalands länTibro5776004%5,3%
Västra Götalands länTidaholm6947579%6,0%
Västra Götalands länTjörn744680-9%4,7%
Västra Götalands länTranemo6466846%5,8%
Västra Götalands länTrollhättan3 4464 17021%6,4%
Västra Götalands länTöreboda4454603%5,0%
Västra Götalands länUddevalla3 2763 83817%6,3%
Västra Götalands länUlricehamn1 2601 3658%5,5%
Västra Götalands länVara8688994%5,6%
Västra Götalands länVårgårda6656863%6,1%
Västra Götalands länVänersborg2 2372 2571%5,8%
Västra Götalands länÅmål583571-2%4,7%
Västra Götalands länÖckerö6837317%5,4%
Örebro länAskersund542486-10%4,6%
Örebro länDegerfors409395-3%4,2%
Örebro länHallsberg8429007%5,5%
Örebro länHällefors310268-13%4,3%
Örebro länKarlskoga1 5051 76317%5,5%
Örebro länKumla1 4411 5286%6,8%
Örebro länLaxå244205-16%3,9%
Örebro länLekeberg5115141%6,3%
Örebro länLindesberg1 2731 41811%5,8%
Örebro länLjusnarsberg186135-27%3,3%
Örebro länNora5615763%5,4%
Örebro länÖrebro9 18210 66216%6,4%
Östergötlands länBoxholm3003103%5,7%
Östergötlands länFinspång1 1971 59433%6,3%
Östergötlands länKinda5205180%5,3%
Östergötlands länLinköping9 21310 88518%6,2%
Östergötlands länMjölby1 5021 6208%5,8%
Östergötlands länMotala2 3022 4888%5,6%
Östergötlands länNorrköping8 46010 26021%6,5%
Östergötlands länSöderköping8629267%6,2%
Östergötlands länVadstena30136421%4,8%
Östergötlands länValdemarsvik290282-3%3,9%
Östergötlands länYdre18720510%5,4%
Östergötlands länÅtvidaberg56266418%5,4%
Östergötlands länÖdeshög244235-4%4,6%
Sverige totaltSverige totalt585 676663 45613%6,1%

Mats Forsberg, VD

Kommunernas åldrande befolkning

– en nationell angelägenhet?

Förra inlägget avslutades med frågan vilka konsekvenser den prognostiserade befolkningsutvecklingen skulle kunna tänkas få. Det finns anledning att göra åtskillnad mellan betydelsen av den totala folkmängden och den demografiska strukturen i en kommun. I växande områden har den totala folkmängden stor betydelse för bl.a. behovet av bostäder och infrastruktur. I områden som inte växer eller där befolkningsmängden till och med minskar, är den totala folkmängden ofta mindre viktig. Där är det snarare den demografiska strukturen som får betydande konsekvenser för samhället, t.ex. en åldrande befolkning.

Under ett par decennier har generationen som föddes på 1940-talet lyfts fram som en kommande utmaning för bl.a. äldreomsorgen. Under 1940-talet föddes många barn i Sverige som idag har hunnit uppnå pensionsålder. Under den kommande tioårsperioden kommer många i denna generation att uppnå åldern 80 eller mer. I diagrammet nedan visas hur det totala antalet invånare i åldrarna 80+ har utvecklats mellan åren 1980 och 2014 samt en prognos fram till år 2024.

Befolkning80plus

Som framgår av diagrammet ovan står vi inför en förhållandevis dramatisk ökning av antalet äldre de närmaste åren. Framför allt står vi inför en ökningstakt som kommer att vara betydligt högre än tidigare år. År 2014 fanns i Sverige närmare 500 000 individer i åldrarna 80 år och uppåt. År 2024 förväntas gruppen utgöra närmare 640 000 individer. Detta motsvarar en ökning på nästan 30 procent.

Som framgår av månadens karta blir befolkningen äldre i landets samtliga kommuner – nästan. I Dorotea, Bjurholm, Åsele och Sorsele förväntas antalet individer över 80 år att minska fram till år 2024. För övriga 286 kommuner förväntas ökningar från några enstaka procentenheter till en dryg fördubbling av antalet 80 år och äldre. Störst procentuell ökning återfinns i förortskommuner till Stockholm, Göteborg och Malmö. Nykvarn är ett sådant exempel där antalet individer över 80 år förväntas öka med 116 procent. Andra kommuner med kraftig ökning av andelen äldre (85 procent eller mer) är Håbo, Värmdö, Trosa, Ekerö och Österåker.

Kännetecknande för de ovan nämnda förortskommunerna är att de samtidigt förväntas öka sin folkmängd i arbetsför ålder (19-64 år) vilket jämnar ut den demografiska strukturen. På grund av den urbanisering som pågår och har pågått under lång tid är situationen dock en helt annan i många kommuner. I hälften av landets kommuner förväntas befolkningen i arbetsför ålder minska samtidigt som antalet äldre förväntas öka. Detta trots en förhållandevis stor invandring till landets kommuner.

Ett sätt att beskriva relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder är att beräkna en generationskvot. I tabellen längst ned i inlägget redovisar vi för varje kommun antalet individer i de arbetsföra åldrarna 19-64 år samt 80 år och uppåt. Uppgifterna avseende år 2014 kommer från folkbokföringen. Uppgifterna avseende år 2024 bygger på Statisticons prognoser. Vi redovisar även kvoten mellan de två ålderskategorierna för respektive år. Kvoten är uttryckt per 100 invånare.

I Borgholm, Vadstena, Pajala, Simrishamn och Överkalix förväntas generationskvoten vara störst. I dessa kommuner förväntas det år 2024 finnas 20-25 personer i åldrarna 80 år eller äldre per 100 invånare i arbetsför ålder. Stockholm stad med förortskommunerna Sundbyberg, Botkyrka, Huddinge och Solna befinner sig i andra änden av skalan. Där förväntas det finnas 5-6 personer i åldrarna 80 år och uppåt per 100 invånare i arbetsför ålder.

Vad betyder då utvecklingen? Några uppenbara konsekvenser av befolkningsutvecklingen är ökade behov och kostnader inom äldreomsorgen och att landets kommuner har mycket olika demografiska förutsättningar att möta de kommande tio åren. En fråga som borde utredas – om så inte redan har skett – är hur det kommunala utjämningssystemet är anpassat för att klara en så kraftig demografisk förändring som slår så olika bland landets kommuner. En annan fråga är vem som ska ge den vård och omsorg som kommer att behövas när arbetskraften minskar i många av landets kommuner. Vilket ansvar bör tas på nationell nivå?

Det har länge pratats om de stora barnkullarna från 1940-talet. Kanske så länge att vi inte längre tror att landets äldreomsorg faktiskt kommer att utmanas rejält en dag. Om prognoserna stämmer är dock denna dag inte långt borta. Den infaller redan under de närmaste åren.

 

KommunFolkmängd 2014 (19-64 år)Folkmängd 2014 (80 år +)Generationskvot 2014Folkmängd 2024 (19-64 år)Folkmängd 2024 (80 år +)Generationskvot 2024
Ale16 3901 053617 6711 68010
Alingsås22 0932 1991023 8963 00213
Alvesta10 8491 2541211 7081 36412
Aneby3 693365103 45745613
Arboga7 458843118 1271 15814
Arjeplog1 610227141 38023817
Arvidsjaur3 510485143 32756617
Arvika14 4001 8751314 1442 03714
Askersund5 949712125 33597318
Avesta12 3531 5271212 4771 76114
Bengtsfors5 172798154 52782818
Berg3 734532143 24660419
Bjurholm1 239256211 29223218
Bjuv8 59267189 4418969
Boden16 0601 6521016 8892 12213
Bollebygd4 86837185 10560112
Bollnäs14 5671 7501214 7062 09014
Borgholm5 461881164 6521 17025
Borlänge29 3132 654931 7043 17910
Borås63 2745 795969 5896 96010
Botkyrka54 3092 416464 5533 8376
Boxholm2 922316112 75542615
Bromölla6 861719107 30193513
Bräcke3 462482142 95454018
Burlöv9 977708711 0299689
Båstad7 5241 145157 4911 52720
Dals-Ed2 604299112 39442018
Danderyd17 1102 0041218 7842 42213
Degerfors5 234620125 01079716
Dorotea1 436280191 23025421
Eda4 767600134 49863014
Ekerö14 962848616 7221 5819
Eksjö9 2881 2031310 0481 35613
Emmaboda4 946667135 01381916
Enköping23 4882 182925 4132 98312
Eskilstuna58 4205 076966 6566 48110
Eslöv18 7801 613920 0501 92510
Essunga3 032354123 03143514
Fagersta7 271872127 14993313
Falkenberg23 6272 7741224 0693 57615
Falköping17 9852 1371219 1542 38812
Falun32 7603 066933 4933 95212
Filipstad5 699845155 39788216
Finspång11 6901 3821213 7911 66612
Flen8 5431 025127 5241 35118
Forshaga6 258614106 13180113
Färgelanda3 569422123 46849214
Gagnef5 406570115 17777815
Gislaved16 4321 6141015 2421 90613
Gnesta5 86849486 60375411
Gnosjö5 46447995 22053510
Gotland32 6983 4271031 5434 70315
Grums5 017550114 90970114
Grästorp3 166368122 96644315
Gullspång2 775374132 25248522
Gällivare10 6191 1811110 1751 36813
Gävle57 9364 861864 4466 36110
Göteborg348 72022 4976394 38325 8657
Götene7 198726106 76098315
Habo6 07039976 43464510
Hagfors6 528959155 7271 03318
Hallsberg8 679874108 9001 07812
Hallstahammar8 592976119 3641 22713
Halmstad56 2035 282961 1156 80911
Hammarö8 57166088 78990910
Haninge49 8812 320559 7894 1797
Haparanda5 356554104 72472815
Heby7 522870127 4791 08515
Hedemora8 428950118 4421 20114
Helsingborg81 0137 006995 4458 4339
Herrljunga5 295554105 10767913
Hjo4 857592124 63875316
Hofors5 192687134 84573915
Huddinge63 2713 048575 9074 5566
Hudiksvall20 5052 2421120 4462 81314
Hultsfred7 6331 056146 7491 15017
Hylte5 728639115 10467413
Håbo11 526555511 9251 17010
Hällefors3 734545153 21662920
Härjedalen5 566815155 09092818
Härnösand13 5361 5791213 0121 98215
Härryda20 7011 302623 1341 9088
Hässleholm28 6013 2361130 4893 98213
Höganäs13 2541 6071214 0062 22616
Högsby3 178448142 75447417
Hörby8 602894108 6491 02912
Höör8 98678599 2901 06111
Jokkmokk2 850362132 72141215
Järfälla41 3202 957759 2824 5658
Jönköping78 0967 056986 6418 65910
Kalix8 8211 125137 8391 43618
Kalmar38 8153 447942 2084 20810
Karlsborg3 652495143 49166619
Karlshamn17 5922 0941218 2032 65715
Karlskoga16 6671 9851217 4492 40614
Karlskrona36 9073 5541038 1824 50512
Karlstad53 5644 896955 3326 18511
Katrineholm18 5672 1231119 3582 45713
Kil6 534646106 57989914
Kinda5 295649124 95580716
Kiruna13 6901 205915 2091 4349
Klippan9 473997119 2721 19913
Knivsta9 252447511 3927186
Kramfors9 9671 425149 1621 53717
Kristianstad46 8604 7031051 7215 91011
Kristinehamn13 4491 6411213 2441 97515
Krokom8 02269898 13990911
Kumla11 849997812 1451 36211
Kungsbacka43 3283 449847 1085 42612
Kungsör4 515440104 32463415
Kungälv24 0602 254925 8893 10412
Kävlinge16 5581 141717 4501 85111
Köping14 2371 6451215 1601 99413
Laholm13 1641 4851113 3981 90314
Landskrona25 2512 256929 0432 7549
Laxå3 045450152 67650119
Lekeberg4 06338194 39550311
Leksand8 1731 039138 0881 37817
Lerum22 1311 628724 3672 54310
Lessebo4 439508114 56062214
Lidingö24 8792 7651127 3833 35912
Lidköping22 1702 2881022 2163 01814
Lilla Edet7 64359087 54178410
Lindesberg12 9421 3851112 9321 69813
Linköping93 4527 5098105 0929 1299
Ljungby15 6561 7681116 4032 22114
Ljusdal10 2711 364139 9771 50315
Ljusnarsberg2 689316122 09940519
Lomma11 9741 084913 2851 82614
Ludvika14 4091 8761314 2062 05614
Luleå46 3543 688847 1944 83510
Lund74 2414 589685 8026 6548
Lycksele6 748833126 19295115
Lysekil7 6811 088146 8411 35920
Malmö201 89914 4857239 61315 8077
Malung-Sälen5 580684125 00180316
Malå1 711230131 45623516
Mariestad13 1321 5941212 3222 16218
Mark18 9802 0901118 9852 47913
Markaryd5 197688136 00085714
Mellerud4 837731154 38779418
Mjölby15 0211 5241015 3601 96613
Mora11 0981 2761110 4881 63916
Motala24 2782 4531024 2833 07713
Mullsjö3 839384103 65052114
Munkedal5 598707135 43483115
Munkfors1 974341171 81536720
Mölndal37 7362 811741 7253 2938
Mönsterås7 157847126 9091 04915
Mörbylånga7 691811117 7801 25116
Nacka55 9273 489666 7145 3338
Nora5 528608115 34190717
Norberg3 136372122 91046316
Nordanstig5 153572115 20776415
Nordmaling3 771516143 39059818
Norrköping79 9876 691890 6758 1829
Norrtälje31 7523 5651132 9355 38616
Norsjö2 230291132 07931315
Nybro11 0101 3741212 0051 64214
Nykvarn5 57025356 5455478
Nyköping29 6893 2861131 9964 46214
Nynäshamn15 4331 232817 1791 97712
Nässjö16 7921 9361218 6842 07311
Ockelbo3 258397122 95742014
Olofström7 240950137 2971 21317
Orsa3 754498133 78760116
Orust8 101966127 5731 35718
Osby6 971893137 7471 10814
Oskarshamn14 6981 6211114 9962 11214
Ovanåker6 158820136 0571 02517
Oxelösund6 259793136 3511 06117
Pajala3 176531172 63762023
Partille21 2691 693823 5832 0229
Perstorp4 087417104 05149812
Piteå23 8852 228923 9832 93912
Ragunda2 874483172 63648819
Robertsfors3 706439123 48251715
Ronneby15 4381 8471215 5712 43216
Rättvik5 520948175 1601 13422
Sala12 2811 3701111 5941 71415
Salem8 92055768 9861 00711
Sandviken21 1912 2051023 1903 03513
Sigtuna26 7731 426532 5162 3017
Simrishamn9 7931 612168 8242 02523
Sjöbo10 590982910 3731 27712
Skara10 7901 0711011 1141 28712
Skellefteå40 9744 3921142 0405 15212
Skinnskatteberg2 386292121 97237819
Skurup8 66973799 03894410
Skövde32 1772 702835 5353 3759
Smedjebacken5 845640116 30492715
Sollefteå10 7071 510149 9081 62816
Sollentuna40 4472 647748 3253 9408
Solna49 3473 297762 3793 8496
Sorsele1 373201151 24519115
Sotenäs4 774786164 23990021
Staffanstorp12 620912713 4191 66212
Stenungsund14 3071 125814 8661 67111
Stockholm594 15136 2866704 24442 5976
Storfors2 233267121 91529816
Storuman3 202479152 80157420
Strängnäs18 7501 673920 4092 58713
Strömstad7 329724108 37592511
Strömsund6 324930155 8301 04618
Sundbyberg29 3501 480542 3731 8924
Sundsvall56 5395 192959 0006 60011
Sunne7 480925127 1011 00614
Surahammar5 449576114 64377317
Svalöv7 87663788 03278310
Svedala11 455747711 7181 14810
Svenljunga5 691617115 07380416
Säffle8 2231 211157 5621 41019
Säter6 112637106 13083814
Sävsjö6 030753126 38182713
Söderhamn13 9831 7811312 6552 06516
Söderköping7 85772997 6251 07814
Södertälje55 9563 539667 6924 9267
Sölvesborg9 3421 075129 7211 42915
Tanum6 758846136 3111 10618
Tibro5 939694125 92689615
Tidaholm7 191795116 84993014
Tierp11 3121 2811111 8911 53113
Timrå10 00191199 8791 24813
Tingsryd6 5311 094176 3561 14218
Tjörn8 376849107 3151 24717
Tomelilla7 174848127 02398514
Torsby6 582974155 98298516
Torsås3 741528143 97065116
Tranemo6 376764126 20190215
Tranås10 0171 2941310 3201 56915
Trelleborg24 5922 3821025 7693 06812
Trollhättan33 5672 972937 5683 5309
Trosa6 47749286 66493314
Tyresö26 0381 675628 0182 86810
Täby37 2183 222943 5495 02612
Töreboda5 071558114 93565913
Uddevalla30 7323 2171033 3743 79611
Ulricehamn12 9061 5131213 3291 80514
Umeå75 9384 634678 9776 4018
Upplands Väsby25 1841 397629 0792 3578
Upplands-Bro14 922756517 0361 2898
Uppsala130 5788 2086146 02811 7118
Uppvidinge5 036690145 39375214
Vadstena3 824643173 66086324
Vaggeryd7 423730107 69585711
Valdemarsvik4 047526133 58272720
Vallentuna18 4111 017620 8841 8579
Vansbro3 586474133 27358918
Vara8 7781 014128 5511 12913
Varberg34 0793 5491035 8694 82713
Vaxholm6 19439666 43069211
Vellinge18 1381 562918 8642 83915
Vetlanda14 7381 7681214 6642 13915
Vilhelmina3 741478133 12952717
Vimmerby8 4541 040128 2471 30216
Vindeln2 827423152 61045718
Vingåker4 746547124 92978416
Vårgårda6 34352086 03573012
Vänersborg21 2272 2311120 7702 76213
Vännäs4 790492104 87460712
Värmdö23 2181 168526 0902 2409
Värnamo19 1041 9631019 8092 35212
Västervik19 5362 4741318 0843 17318
Västerås84 7317 363994 5689 95211
Växjö51 6184 286857 5685 55010
Ydre1 908256131 79735720
Ystad15 8932 0451316 1032 52916
Åmål6 677949146 1931 06417
Ånge5 247726144 69976416
Åre6 45749687 1866098
Årjäng5 470624115 37773114
Åsele1 460269181 29624619
Åstorp8 65763379 4668739
Åtvidaberg6 256726126 55095915
Älmhult8 9711 079129 9601 11711
Älvdalen3 767519143 44464119
Älvkarleby5 127568115 17770014
Älvsbyn4 477613144 27065715
Ängelholm22 6542 6671223 4803 17714
Öckerö6 854700106 99299814
Ödeshög2 809347122 58045117
Örebro85 5066 690897 5138 5119
Örkelljunga5 383633125 51683115
Örnsköldsvik30 7133 5451231 3324 24214
Östersund35 7913 257937 1744 08011
Österåker23 2671 416624 7572 62311
Östhammar11 7981 3431111 0041 79116
Östra Göinge7 745836118 5191 03312
Överkalix1 768296171 50733622
Övertorneå2 459365152 12743821

Mats Forsberg, VD Statisticon AB