Länkar

Intressanta länkar

Intressant statistik om befolkning och prognoser globalt:

Eurostat

Förenta nationerna

Exempel på andra aspekter av samhällsplanering:

Kommunal och landstingsdatabasen, Kolada

GapMinder

Föreningen för kommunal statistik och planering, KSP

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?

Statisticon

 

Information

Statisticons integritetspolicy