Statistikens dag och nordisk statistikdatabas

I dag firar vi Statistikens dag. Vi firar också lanseringen av den nordiska statistikdatabasen, #NordicStatisticsDatabase, i ett nytt format. #NordicStatisticsDatabase beskriver Norden i siffror, t.ex. kan du hitta statistik om befolkningen i de olika länderna. Varje ämne i databasen definieras och presenteras med användarvänliga grafer och kartor. Statisticon underhåller och utvecklar #NordicStatisticsDatabase på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Ta en titt på https://www.nordicstatistics.org/.

Print Friendly, PDF & Email