Om befolkningsprognoser.se

Välkommen till befolkningsprognoser.se

Befolkningsprognoser.se är en sida som i första hand riktar sig till Sveriges kommuner och andra utövare av välfärdstjänster. Varje månad kommer vi att publicera en artikel med utgångspunkt från aktuella frågeställningar som berör livsvillkoren i landets 290 kommuner. Vår målsättning är att sidan ska bidra till en kunskapsbaserad analys, debatt och planering av välfärdssamhället Sverige.

Varför gör just vi den här sidan?

Befolkningsprognoser.se drivs av statistikföretaget Statisticon AB. Vi har arbetat med statistik och statistiska analyser inom hälso- och välfärdssektorn sedan grundandet år 1998. Vi har länge velat komplettera vår uppdragsverksamhet med en plattform att agera mer självständigt utifrån. Det har hittills saknats ett samlat forum för befolkningsprognoser och demografiska analyser för Sveriges kommuner. Därför gör vi den här sidan.

Hur har vi gjort prognoserna?

För prognoserna använder vi oss av registerdata över folkmängden efter ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer från folkbokföringen och är hämtade från SCB. Befolkningen vi använder är den som är skriven i kommunen per den sista december varje år. För att göra prognosen använder vi oss även av antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet, antal inflyttare, inflyttarfördelningar och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna ligger sedan till grund för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade.

Varför presenterar vi inte mer detaljerade data?

Vi avstår från att presentera detaljerade prognosdata. Ett viktigt skäl till detta är att prognoserna är trendbaserade framskrivningar avseende de senaste årens utveckling i kommunerna. Vi har inte tagit hänsyn till specifika omständigheter i de enskilda kommunerna, t.ex. planerat byggande eller strukturförändringar inom näringslivet. Dessa omständigheter kan få betydande konsekvenser för befolkningsutvecklingen, i synnerhet på mer detaljerad nivå som t.ex. specifika åldersklasser.

Ansvar

Statisticon kan inte bära ansvar för beslut som fattas med statistik från denna sida eller för hur statistiken tillämpas.

Användarvillkor

Informationen på vår hemsida får fritt kopieras och laddas hem för eget bruk, intern information samt av nyhetsmedia.
Vid intern information och nyhetsmedias publicering av informationen ska anges ”Källa:  Statisticon AB” och informationen ska tydligt avgränsas från information från andra källor. Informationen får inte vidareförsäljas eller användas i något kommersiellt syfte.
Vid oklarhet eller om du vill köpa statistik för kommersiellt bruk ber vi dig kontakta oss enligt nedan.

Om jag vill veta mer

Vi svarar gärna på frågor om det underlag som vi presenterar. För att kunna ge så snabb och bra respons som möjlighet vill vi helst att frågor och kommentarer skickas till oss elektroniskt, antingen via inläggsfunktionen eller via e-post till befolkningsprognoser@statisticon.se.